Talsos sākas rudens lapu vākšanas akcija!

No 21. oktobra līdz 15. novembrim Talsu pilsētā norisināsies rudens lapu vākšanas akcija, kuras laikā fiziskas personas, kurām noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA “AAS “Piejūra””, un daudzdzīvokļu māju vecākie bezmaksas varēs saņemt marķētos maisus, kas paredzēti bioloģiskajiem atkritumiem.
Lūdzam sekot līdzi informācijai par akcijas norises laiku pārējās Talsu novada pilsētu un pagastu pārvaldēs!

Kur saņemt maisus?
• Talsu pilsētas pārvaldē (Talsi, Kareivju iela 7, 2. korpusa 211. kabinets).

Kam tiks izdalīti maisi?
• Fiziskām personām, kurām noslēgti līgumi ar SIA “AAS Piejūra” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
• Daudzdzīvokļu māju vecākajiem.

Kā saņemt maisu?
• Pirms maisu saņemšanas jāuzrāda noslēgtais līgums ar SIA “AAS Piejūra” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
• Noslēgtie līgumi nav jāuzrāda daudzdzīvokļu māju vecākajiem, kuru mājas apsaimnieko SIA “Talsu namsaimnieks” un SIA “ADAX 2”.

Cik liels ir maiss?
• Viena maisa tilpums ir 120 l.

Ko drīkst likt maisā?
• Maisos drīkst likti TIKAI koku lapas, nedrīkst likt koku zarus, sadzīves u.c. atkritumus.

Kur likt pilnos maisus?
• Pilnos maisus, paredzētajā sadzīves atkritumu izvešanas dienā, nolikt blakus atkritumu konteineram.

*Maisu skaits ir ierobežots!

Vēlamies atgādināt, ka Talsu novada domes saistošie noteikumi (https://likumi.lv/ta/id/291642-talsu-novada-noteikumi) paredz, ka sadzīves atkritumus dedzināt aizliegts, tajā skaitā arī tad, ja atkritumi atrodas tvertnēs vai urnās.