Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā apstiprina Ģirtu Kalnbirzi

8. aprīlī ar līdzšinējo Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju Normundu Strēlnieku noslēgta vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. N. Strēlnieks no 15. aprīļa vairs nepilda pilsētas pārvaldes vadītāja pienākumus, bet no 16. aprīļa ieņem Komunālās nodaļas Transporta daļas vadītāja amatu. Savukārt 17. aprīļa Talsu novada domes ārkārtas sēdē par jauno Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju tika apstiprināts šī brīža domes deputāts Ģirts Kalnbirze.

Talsu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja Inguna Kaļinka informēja, ka veiktas pārrunas ar N. Strēlnieku. To laikā secināts, ka pašvaldības vadības un pilsētas pārvaldes vadītāja redzējums par darba organizāciju un gaitu atšķiras, tāpēc panākta vienošanās par darba attiecību pārtraukšanu. N. Strēlniekam tika piedāvāta Komunālās nodaļas Transporta daļas vadītāja amata vieta, kas atbilst viņa iepriekšējajai darba pieredzei un arī izglītībai, un ko N. Strēlnieks arī pieņēma.

Domājot par kandidātu, kurš varētu ieņemt Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatu, tika izvērtēta iespēja uzrunāt cilvēkus, kuri iepriekš jau ir strādājuši pašvaldībā un kuriem ir atbilstoša kvalifikācija. Tika nolemts piedāvāt šo vakanci iepriekšējam Talsu pilsētas pārvaldes vadītājam Ģirtam Kalnbirzem, kurš amatu atstāja, jo 2017. gadā tika ievēlēts Talsu novada domē. Iepriekš Ģ. Kalnbirze Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā bija apliecinājis savu profesionalitāti un kompetenci.

 Talsu novada domes deputātu vairākums atbalstīja Ģ. Kalnbirzes kandidatūru. Viņš tiks iecelts par Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju nākamajā dienā, kad tiks izbeigtas viņa deputāta pilnvaras saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumu.

Inita Fedko