Valdgales pagasta Pūņās pasta pakalpojumus pielāgo reālajam pieprasījumam

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Talsu novada Valdgales pagastā no 26. marta tiks mainīts Valdgales pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Pūņās visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no 11.30 līdz 12.30 tiks nodrošināti līdzšinējā atrašanās vietā Pagastmājā vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Valdgales pasta nodaļā, kas rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 3750 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, Valdgales pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, ko nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Valdgales iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Valdgales iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281628.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Valdgales pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001, 27008001 vai 23281628 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Talsu 1. pasta nodaļu Lielajā ielā 20 sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās no 8 līdz 18.30, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no 8 līdz 18.00, otrdienās no 7.30 līdz 18.00 un sestdienās no 9.00 līdz 13.00.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Valdgales iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 26. marta tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs, sākot ar 27. februāri.

 

Sīkākai informācijai:
Vineta Danielsone | Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja
Tālr.: +371 67608504 | Mob.: +371 26722585
E-pasts: vineta.danielsone@pasts.lv