Vilkmuižas ezera apkārtnes nākotnes plāns

Jau vairākus mēnešus Talsu novada pašvaldība izstrādā konceptuālu attīstības plānu teritorijai ap Vilkmuižas ezeru, lai šo vietu nākotnē padarītu pievilcīgāku un labiekārtotāku pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, tā būtu piemērota cilvēkiem, kuri vēlas aktīvi atpūsties un tiem, kuri vēlas brīvo laiku pavadīt mierīgākā gaisotnē.

Konceptuālo plānu izstrādā SIA “We Build Parks” sadarbībā ar Talsu novada pašvaldības speciālistiem, kā arī iesaistot sabiedrības pārstāvjus, speciālistus konkrētās nozarēs. Projektējamajā teritorijā ietilpst trīs zemes vienības – Vilkmuižas ezera apkārtne un teritorijas Ezera ielā 4, un Kareivju ielā 18. Kopējā teritorijas platība ir 16.35 ha.

Vilkmuižas teritorijas attīstības koncepcija balstīta uz esošo kultūras un dabas mantojumu, tā vērtību izcelšanu un esošo resursu saglabāšanu. Konceptuālais plāns paredz teritoriju sadalīt 3 zonās: aktīvās atpūtas un sporta zona,vēstures un piekrastes atpūtas taku zona, izzinošā/ zaļā parka zona.

Aicinām klātienē iepazīties ar Vilkmuižas teritorijā plānotajiem risinājumiem 2020.gada 21.janvārī:

  • Plkst. 15.00 kinoteātra “Auseklis” lielajā zālē tikšanās ar SIA “We Build Parks” pārstāvjiem, kuri iepazīstinās interesentus ar teritorijas labiekārtojuma priekšlikumiem.
  • Aptuveni no plkst. 17.00 – 19.00 informāciju par šo izstrādāto materiālu varēsiet saņemt Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā.

Turpmāk šis izstrādātais plāns būs pieejams Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā, kur varēsiet ar to iepazīties, jautāt un izteikt priekšlikumus iepriekš sazinoties un vienojoties par iespējamo tikšanās laiku.

Skaidrojošais apraksts_VILKMUIŽA

Jolanta Skujeniece
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja