Biedrība “MŠK Bebra kungs” īstenojot projektu ievieš inovācijas tehniskās šaušanas attīstībā

Biedrība “MŠK Bebra Kungs” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014-2020.gadam: 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” līdzfinansēto projektu Nr. 19-08-AL-35-A019.2203-000015 “Inovācijas tehniskās šaušanas attīstībā” ir iegādājusies interaktīvo šautuvi “SimWay Hunt”, šaušanas trenažieri “SCATT” un elektronisko mērķi “XCursor”.

Visas projektā iegādātās iekārtas ir jauninājums un inovācijas Talsu novadā. Iekārtu lietošana cels medību šāvēju tehniskās attīstības prasmes. Iekārtas analizē šāvēju kustības, parāda kļūdas, kuras analizē un tālāk izmanto, lai koriģētu šāvēju prasmes. Šādu iekārtu izmantošana treniņu procesā, dod milzīgus uzlabojumus un iemāca medību šāvējus precīzi un mērķtiecīgi izdarīt šāvienus. Iekārtas ir progresīvs risinājums šaušanas prasmju uzlabošanai, kuru pasaulē jau izmanto ļoti plaši. Iekārtu iegāde atslogos tiesnešu darbu sacensībās, samazinot to skaitu un uzlabojot precizitāti rezultātu nolasīšanā.

Projekta risinājumi ir mūsdienīgi un inovatīvi, kas radīs interesi bērnos un jauniešos, labāk izprotot medību šaušanas sporta būtību, procesus dabā, un veicinās pozitīvu attieksmi pret medībām kopumā.

Kurzemē, salīdzinoši ar pārējo Latviju, ir daudz mazāks šautuvju pārklājums, turklāt tās visas ir būvētas PSRS laikos un fiziski un morāli novecojušas. Projektā iegādātās iekārtas ir absolūti draudzīgas videi un uzstādāmas gan ārpusē, gan iekštelpās.

Elektroniskās (lāzera) šaušanas trenažieri un interaktīvo šautuvi ar projicēšanas sistēmu iespējams uzstādīt pasākumos “Meža ABC” un Meža dienās, kas pulcē lielu skaitu bērnu un jauniešu. Tādā veidā būs iespējas radīt interesi un piesaistītu bērnus un jaunatni medību šaušanai. Iekārtas ļauj uzskatāmi parādīt un stāstīt par meža apsaimniekošanu, medījamiem dzīvniekiem un šaušanas prasmju izkopšanu. Inovatīvā veidā tiks popularizēta pareiza attieksme pret medībām, medību resursu saudzēšanu, dabas procesiem un to saudzēšanu. Piesaistot skolēnus un jaunatni, tiks panākta jēgpilna brīvā laika pavadīšana.

Savukārt medību šāvēji, ceļot savas prasmes, mērķtiecīgā un šaušanā, attīstīs prasmes mērķtiecīgi un precīzi medīt, nenodarot zaudējumu mežsaimniecībai, kad tiek savainoti dzīvnieki, un netiek atrasti. Ceļot medību šaušanas prasmes, medību kolektīviem ir daudz liekākas iespējas izpildīt Valsts Meža dienesta prasības par atmedījamo dzīvnieku skaitu, tā saudzējot Latvijas valsts un privātos mežus, kā arī lauksaimnieku sējumus un mājlopus (īpaši aitas).

Projekts realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) „Talsu rajona partnerības” un Talsu novada domes finansiālo atbalstu.

Lienīte Skaraine