Biedrība “Talsu rajona partnerība” izsludina sabiedriskā labuma projektu konkursa iesniegumu pieņemšanu

Biedrība “Talsu rajona partnerība” no 22. maija līdz 22. jūnijam izsludina projektu konkursu sabiedriskā labuma projektiem. Pieteikties var biedrības, nodibinājumi, kā arī pašvaldības. Atbalstu var saņemt pamatlīdzekļu iegādei un būvniecībai brīvā laika dažādošanas pasākumiem, un publiski pieejamas infrastruktūras izveidošanai vai uzlabošanai.

ELFLA 7. kārta 

Plašāku informāciju var saņemt zvanot 22328884 – Lolitai Muceniecei.