Ir zināmi 2020. gada Goda nominācijas konkursa “Augsim Latvijai” laureāti

Goda nominācija ir apliecinājums mazpulcēna nozīmīgajam ieguldījumam savā, kopienas un organizācijas izaugsmē vismaz 5 gadu garumā. 

Goda nomināciju ieguvusi Maija Anete Betnere no Valdemārpils mazpulka. Kā minēts pieteikumā, ko sagatavojusi mazpulka vadītāja Anda Dzene, Maija Anete Valdemārpils mazpulkā darbojas no 2013. gada un kopš 2018. gada ir mazpulka priekšniece. Meitene ir draudzīga, saticīga, prot iedvesmot mazpulcēnus, godprātīgi veic jebkuru uzticēto darbu Valdemārpils mazpulkā.

Maijai lielu atbalstu sniedz ģimene. Mazpulkā darbojas Maijas Anetes māsa Agate Everita. Maija aktīvi iesaistījās grupas projektu veidošanā. Šo gadu laikā izstrādāti dažādi projekti. 2014. gadā pirmais projekts bija “Cūku pupu genofondu atjaunināšana”, 2015. gadā “Sarkanie sīpoli”. Projektus viņa izstrādā ar lielu atbildību un prieku. Maija ir talantīga zīmētāja un rokdarbniece – viņa piedalās dažādos radošos konkursos un gūst augstus rezultātus. Viņai ļoti patīk fotografēt, 2019. gadā viņa kopā ar 808. Puzes mazpulku izveidoja kalendāru.

Maijai padodas vācu valoda, un viņa darbojas Ventspils vācu biedrībā. Maija nākotni vēlas saistīt ar tūrismu.

Informāciju sagatavoja :
Zane Šteinberga, biedrības projektu un mediju koordinatore
mob.tel. +371 29108582, e-pasts: steinberga.zane@gmail.com