Kukaiņu māja Talsu dendroloģiskajā parkā

Ar Talsu novada fonda atbalstu tapis Biedrības ISA-AKK projekts – Kukaiņu māja Talsu dendroloģiskajā parkā. Kukaiņu mājas būvē izmantoti dabiski materiāli dažādās sadalīšanās pakāpēs. Pamatā ir Balzāma papeles konstrukcija un jumts ir gatavots no papeles dēļiem kas apdedzināti, lai paaugstinātu noturību pret nokrišņiem un uzlabotu ūdens noteci. Papele ir viens no mitruma noturīgākajiem kokiem, kas saglabā augstu noturību bez ķīmiskas apstrādes. Pamatā pa perimetru ir izvietoti Parastā bērza trupējuši nogriežņi ar bērzpiepi, Sfagnu kūdras briketes un parastā ozola nogriežņi. Šajos materiālos iemitināsies tie kukaiņi, kas apdzīvo augsni – tādi kā skrejvaboles un mitrenes. Kā arī zem ozola bluķīšiem kam jau ir apakšējā daļa patrupējusi var ieviesties arī kāds no praulgraužiem. Vidus pildīts ar ~2-3 gadus nostādinātu lapukoku šķeldu ( Parastā kļava, Parastais ozols, Āra Bērzs u.c.). Šķeldas pārvietošanas laikā arī tika piefiksēts viens no jaunās mājas iemītniekiem – Komposta degunradžvaboles (Oryctes nasicornis) mātīte, kā arī vairāki kunkuļi, kuros varētu atrasties jau iekūņojušies īpatņi. Interesants fakts – salīdzinājumā ar saviem izmēriem degunradžvabole, iespējams, ir pasaules spēcīgākais radījums. Tā uz muguras spēj nest svaru, kas pārsniedz pašas svaru 850 reizes. Sānos ir izveidotas “kabatas” – viena ar Parastā ozola un Dižskabārža lapām un otrā Veimuta priedes čiekuriem. Šo daļu varētu apdzīvot dažādi plēvspārņi un zirnekļi. Virs šķeldas ir dažādu koku (Balzām papele, Menzesa duglāzija, Veimutu priede, Parastā egle) mizu klājums. Virs tā ir grēdā sakrauti dažādu lapkoku (Āra Bērzs, Balzāma papele, Parastais ozols, Parastā kļava, Sarkanais ozols un Parastā ieva) dažādas dimensijas nogriežņi. Virs tiem ir zaru klājums no Trauslā vītola celma atvasēm, kas nogrieztas sākotnēji paredzētā mājiņas atrašanas vietā. Starp jumtu un zaru klājumu izvietoti Sasnovska latvāņa stiebri.

Perspektīvē plānots uzstādīt informācijas plāksni par kukaiņu mājas tapšanas procesu, uzbūvi un tajā dzīvojošajiem iemītniekiem.