Piedalies rudens fotokonkursā!

Konkursā jānosūta paša uzņemtas fotogrāfijas, kurās redzamas krāsainais rudens Talsu novadā. Aicinām ikvienu ņemt fotoaparātu vai telefonu un parādīt cik skaists rudens ir Talsu novadā!

Konkursa noteikumi:

 • Konkursa norises laiks ir no 13. oktobra līdz 1. novembrim.
 • Fotogrāfijas iesniedzējam obligāti ir jābūt fotogrāfijas autoram.
 • Fotogrāfijām ir jābūt uzņemtām 2019.gada rudenī.
 • Iesniegtajām fotogrāfijām jābūt labā kvalitātē, var būt uzņemtas ar jebkādu fotokameru (digitālo, analogo) vai elektronisko iekārtu ar fotografēšanas funkciju.
 • Fotogrāfijas jānosūta līdz 1. novembrim.
 • Nosūtot fotogrāfijas, dalībniekam OBLIGĀTI jānorāda:
  vārds, uzvārds;
  e-pasta adrese;
  fotogrāfijas uzņemšanas vieta un datums.
 • Iesniedzot fotogrāfijas, autors tās bez atlīdzības nodod Talsu novada pašvaldības īpašumā, kas patur tiesības iesniegto/-ās fotogrāfiju/-as izmantot savām vajadzībām. Talsu novada pašvaldība apņemas nodrošināt iesūtīto fotogrāfiju autoru autortiesību aizsardzību, publicējot fotogrāfijas, norādot autora vārdu, uzvārdu.