Rīgā pirmo reizi norisinājās aprūpētāju profesionālās sacensības

Piektdien, 27.septembrī, Rīgā pirmo reizi notika konkurss, kurā tika noskaidrots labākais aprūpētājs, labākā aprūpes komanda, kas sniedz pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes centros. Pasākumu organizēja Rīgas domes Labklājības departaments, lai uzlabotu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti, palielinātu aprūpētāju kvalifikāciju un profesijas prestižu sabiedrībā, kā arī paaugstinātu darbinieku motivāciju un piederības sajūtu savai profesijai. Konkursā piedalījās visi Rīgas pilsētas pašvaldības ilgstošās sociālās aprūpes centri, kā arī iestādes, kurām ir noslēgts līgums ar Rīgas pašvaldību par šo pakalpojumu sniegšanu. Sacensības norisināsies Rīgas sociālās aprūpes centra (RSAC) „Mežciems” telpās (Malienas iela 3A). Sacensībās piedalījās 13 komandas.

Konkursā tika vērtēta teorētiskā un praktiskā daļa, un tajā varēja piedalīties gan komandas, gan individuāli aprūpētāji. No katras ilgstošas sociālās aprūpes iestādes varēja izvirzīt vienu komandu – divus cilvēkus. Teorētiskajā daļā bija jāizpilda tests – jāatbild uz jautājumiem, kas saistīti ar aprūpētāja ikdienas darbu (piemēram, cik ūdens klientam ieteicams izdzert dienā utt.). Praktiskajā daļā bija jāizpilda vairāki uzdevumi: klientam jānomaina higiēnas līdzekļi, jāsaģērbj, jāiesēdina ratiņkrēslā, jāsakārto darba vide. Visi uzdevumi bija jāizpilda noteiktā laikā. Tiesneši vērtēja gan aprūpētāja saskarsmi ar klientu, gan pareizu tehnisko palīglīdzekļu izvēli, gan ergonomijas principu ievērošanu, veicot darba pienākumus. Uzdevumu pildīšanas laikā klientam jājūtas komfortabli, darbinieks, pildot uzdevumu, nedrīkst nodarīt kaitējumu savai veselībai, piemēram, traumēt muguru. Turklāt tiks vērtēts arī komandas darbs – vai pienākumi ir pareizi sadalīti, vai darbinieki uzdevuma pildīšanas laikā netraucē viens otram, vai viņi prot saredzēt problēmu kopumā un vai viņi spēj, ienākot istabā, uzreiz saprast, kas klientam nepieciešams.

Konkursā ar savu komandu piedalījās arī pansionāts “Lauciene” – aprūpētājas Edīte Frīdenberga un Karina Palaoševa. Komandai izdevās iegūt uzvaru nominācijā “Labākais teorētiskā uzdevuma veicējs”!

Labākā ilgstošas sociālās aprūpes iestāde – Rīgas sociālas aprūpes centra “Stella maris” komanda saņēma ceļojošo kausu, kuru glabās līdz nākamajām sacensībām.