Amatā apstiprina pansionāta “Lauciene” direktoru

10. februārī Talsu novada domes deputātu vairākums apstiprināja amatā jaunu pansionāta “Lauciene” direktoru. Ilgonis Leišavnieks vadījis valsts sociālo aprūpes centru “Zemgale”, kur iepazinis sociālo pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu, kā arī guvis pieredzi 450 cilvēku liela kolektīva vadīšanā.

6. janvārī tika izdots Talsu novada pašvaldības rīkojums par atklāta konkursa organizēšanu uz pansionāta “Lauciene” direktora amata vietu. Līdz 20. janvārim savus pieteikumus bija iesnieguši pieci pretendenti. Vērtēšanas komisija, kas sastāvēja no Talsu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājas Ingunas Kaļinkas, izpilddirektora vietnieces Ievas Krēķes un Sociālā dienesta vadītājas Daces Zeļģes, izvērtējot iesniegto dokumentāciju, nolēma uz interviju aicināt trīs pretendentus. Divi kandidāti nebija iesnieguši visu norādīto dokumentāciju.

Komisija, iepazīstoties ar iesniegtajiem dokumentiem un izvērtējot intervijā sniegto informāciju, par piemērotāko kandidātu pansionāta “Lauciene” direktora amata vietai izvirzīja I. Leišavnieku.

I. Leišavnieks ieguvis sociālo pakalpojumu iestādes vadītāja pieredzi, vadījis 450 cilvēku lielu kolektīvu, guvis izpratni par sociālo pakalpojumu sniegšanas sistēmu un arī pārzina šīs jomas galvenos problēmjautājumus.

I. Leišavnieks uzskata, ka pansionātam “Lauciene” ir labas nākotnes perspektīvas, ko apliecina arī pašvaldības sniegtais finansiālais atbalsts un paredzētā piecu gadu investīciju programma. Viņaprāt, svarīga ir pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, bet, lai to nodrošinātu, ir jānovērtē darbinieku sniegums un jāspēj radīt patīkama un motivējoša darba vide.

I. Leišavnieks amata pienākumu izpildi sāks 13. februārī.

Inita Fedko