Būs iespēja piedalīties grupu nodarbībās un radošajās darbnīcās

EIROPAS ATBALSTA FONDS
VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM
Līguma identifikācijas numurs: 2017.FEAD/PO.03/14/18

Projekta „ Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām”  ietvaros, ģimenēm un personām, kurām sociālais dienests izsniedzis izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam un maznodrošinātām ģimenēm/personām ar ienākumiem līdz 242 eiro, bez maksas būs iespēja piedalīties grupu nodarbībās un radošajās darbnīcās.

Papildpasākumi tiks organizēts kā četru dienu rehabilitācijas pasākumi laika periodā no 01.04.2020. līdz 30.06.2020.

Par papildpasākumu norises datumiem un laikiem, tiks ziņots atsevišķi, ievietojot informāciju Talsu pilsētas mājas lapā talsi.lv un izvietojot informāciju uz plakātiem izdales vietās.

Pieteikšanās pie pagasta pārvaldes sociālā darbinieka vai pa tālruni 28607645.