Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” papildina pakalpojumu klāstu

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” piesaistījis projekta, kas tiek finansēts ar A/S “Latvenergo” sociālās palīdzības programmu un ko administrē fonds “Ziedot.lv”, finansējumu 4059,95 eiro apmērā. Līdzekļi tiks izmantoti, lai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām no Talsu novada paaugstinātu dzīves kvalitāti un mazinātu funkcionālos traucējumus.

Projektā tiks iegādāts “DALMATIAN INVENTO” vertikalizators, kas ļaus bērniem, kuri ikdienu pavada ratiņkrēslā, nodarbībās piedalīties stāvus pozā. Tā tiks veicināta nodarbību kvalitāte un  bērniem tiks pavērti jauni apvāršņi.

Tiks iegādātas logopēdiskās zondes, lai audiologopēds varētu palīdzēt bērniem ar dažādas izcelsmes artikulācijas traucējumiem, kā arī tiks papildināts mūzikas terapijas inventārs ar tibetiešu bļodu komplektu, skaņu bungām, mācību timpānu un rokas bungām. Mūzikas inventārs pilnveidos dziedinošo terapiju ikvienam bērnam ar īpašām vajadzībām.
Projekta īstenošanas laiks ir no 1. marta līdz 1. septembrim.

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš”