Izstrādās būvprojektu stāvlaukuma izbūvei pie “Brīnumiņa”

Lai atvieglotu pieeju nodrošinātajiem pakalpojumiem ģimeņu un bērnu attīstības centrā “Brīnumiņš” klientiem, Talsu novada dome piešķīrusi finansējumu līdz 15 000 eiro apmērā būvprojekta izstrādei automašīnu stāvlaukuma izbūvei pie ēkas Saules ielā 7a Talsos.

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” nodrošina plašu pakalpojumu klāstu bērnu attīstības un veselības veicināšanai, tai skaitā arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Centrs ik gadu pilnveido pakalpojumu klāstu un piedāvā aizvien jaunus pakalpojumus un iespējas, tā arī palielinot apmeklētāju plūsmu, tomēr piekļuve iestādei ir visai ierobežota. Tā kā šeit pakalpojumus saņem arī bērni ar īpašām vajadzībām, tad nereti ierobežotās piekļuves dēļ vecākiem nākas automašīnu novietot citur, bet bērnu uz nodarbībām nest, kas fiziski ir ļoti smagi.

Šo situāciju atrisinās automašīnu stāvlaukuma izbūve uz pašvaldībai piederošā īpašuma Saules ielā 7a. Šobrīd šajā zemesgabalā atrodas sliktā tehniskajā stāvoklī esoša saimniecības ēka, kas vairs nav nepieciešama pašvaldībai noteikto funkciju pildīšanai.

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” informēja, ka valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā no 13. martam līdz 5. maijam pakalpojumi apmeklētājiem netika nodrošināti, tā neizlietojot 15 000 eiro Talsu novada pašvaldības finansējuma.

Talsu novada domes deputāti atbalstīja ieceri novirzīt šo finansējumu būvprojekta izstrādei, kas ietver uz Saules ielas 7a esošās saimniecības ēkas demontāžu un automašīnu stāvlaukuma izbūvi. Dokumentācijas izstrādei paredzēts izlietot aptuveni 5000 eiro, bet atlikušo finansējumu būs iespējams novirzīt būvprojektā paredzētajiem darbiem.

Inita Fedko