Kā aprēķina pabalstu ēdināšanas nodrošināšanai attālinātā mācību procesā ārkārtējās situācijas laikā?

26. martā Talsu novada dome pieņēma lēmumu izmaksāt pabalstu 15 eiro mēnesī apmērā vispārizglītojošo skolu audzēkņiem ēdināšanas nodrošināšanai attālinātā mācību procesā ārkārtējās situācijas laikā. Talsu novada pašvaldība skaidro, kāpēc līdz šim nevienam nav izmaksāta pilnā pabalsta summa 15 eiro apmērā.

Talsu novada Sociālais dienests skaidro, ka pabalsta apmērs noteikts pilnam mēnesim, bet tas tiek izmaksāts par ārkārtējās situācijas noteiktajiem periodiem.

Pirmais pabalsta aprēķināšanas periods ir no 26. marta līdz 14. aprīlim. Šajā periodā tiek aprēķinātas četras marta dienas un desmit aprīļa dienas, tas ir, 2,72 eiro un 6,80 eiro (kopā pārskaitīts 9,52 eiro).

Otrais aprēķina periods ir no 15. aprīļa līdz 12. maijam. 8,18 eiro aprēķināts par 12 dienām aprīlī un 5,71 eiro par astoņām dienām maijā, kopā par šo laika posmu izmaksāts 13,89 eiro vienam bērnam.

Savukārt trešais pabalsta aprēķina periods ir no 13. maija līdz 29. maijam (līdz mācību gada beigām). Par to aprēķināts 9,28 eiro.

Kopējais pabalsta apmērs katram vispārizglītojošās izglītības iestādes audzēknim no 1. līdz 12. klasei par aprīli ir 14,98, bet par maiju – 14,99 eiro.

Inita Fedko