Lems par atbalsta palielināšanu izglītības procesa nodrošināšanai

Talsu novada dome paredzējusi veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos “Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai”, tādā veidā palielinot gan atbalsta saņēmēju loku, gan arī noteikto finansiālā atbalsta apmēru.

Talsu novada pašvaldībā saņemts partijas “Mēs -Talsiem un novadam” iesniegums, kur tika lūgts nodrošināt finansējumu vienreizēja pabalsta piešķiršanai mācību līdzekļu iegādei 50 eiro apmērā skolēnu vecākiem, kuru bērni uzsāk mācības 1. klasē kādā no Talsu novada skolām.

Normatīvo aktu prasības paredz, ka pašvaldībai primāri jānodrošina palīdzība sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, kas ir trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas).

Jau šobrīd Talsu novada pašvaldība nodrošina vienreizēju pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei bērniem no mazaizsargātām ģimenēm, kurām noteikts trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss. Līdz šim vienam bērnam no trūcīgas ģimenes šīm vajadzībām tika piešķirti 36 eiro, bet vienam bērnam no maznodrošinātas ģimenes – 22 eiro.

Izvērtējot iesniegumu, tika rasts alternatīvs priekšlikums: nodrošināt pabalsta piešķiršanu 50 eiro apmērā bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un paplašināt atbalsta saņēmēju loku, tajā iekļaujot arī bērnus ar garīgās un funkcionālās attīstības traucējumiem. Tādā veidā Talsu novada pašvaldība sniegs primāro atbalstu tieši mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, šiem bērniem nodrošinot iespēju iegādāties nepieciešamo mācību procesa nodrošināšanai.

Šo jautājumu Talsu novada domes deputāti izskatīs 30. jūlija Talsu novada domes sēdē.

Inita Fedko