Nākamajā gadā pieaugs uzturēšanās maksa pansionātā “Lauciene”

Pansionāts “Lauciene” ir Talsu novada pašvaldības iestāde, kas nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecuma personām un I un II grupas invalīdiem. Lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti, Talsu novada dome pieņēma lēmumu no nākamā gada 1. janvāra paaugstināt uzturēšanās maksu. Ja līdz šim klientam dienā bija jāmaksā 18,08 eiro, tad no janvāra: 21 eiro dienā.

Patlaban vidējais klientu skaits mēnesī ir 200, tas ir arī optimālais personu daudzums, ko iestāde spēj uzņemt. Pansionāts “Lauciene” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde, kas vērsta uz personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ.

Uzturēšanās izmaksu palielināšana nepieciešams, lai klientiem spētu nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu klāstu. Šobrīd nepieciešams palielināt aprūpētāju skaitu. Patlaban šos darba pienākumus nodrošina personāls ar 41 darba slodzi, bet pēc uzturēšanās maksas palielināšanas plānots slodžu skaitu palielināt līdz 49,5. Šajās izmaksās iekļautas personāla izmaksas, kas pozitīvi ietekmēs ne tikai aprūpētājus, bet arī medmāsas, pavārus un sociālā darba speciālistus.

Būtiski ieguldījumi vajadzīgi inventāra atjaunošanai. Tas attiecas gan uz segu, spilvenu, matraču iegādi, gan uz virtuves aprīkojuma, funkcionālo gultu, ratiņkrēslu un podkrēslu iegādi.

Pansionāta “Lauciene” uzturēšanās maksa sastāv no izdevumiem, kas saistīti ar klienta aprūpes procesu un no nepieciešamajiem ieguldījumiem infrastruktūrā.

Inita Fedko