Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kurām piešķirts politiski represētas personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss un to pamatdzīvesvieta ir deklarēta Talsu novada administratīvajā teritorijā. Vienreizēja pabalsta apmērs vienai personai ir 50,00 euro. Pabalsts jāpieprasa un tas tiek piešķirts vienu reizi gadā laikā no kārtējā kalendārā gada 1. oktobra līdz 1. decembrim.

Pabalsta saņemšanai iedzīvotāji tiek aicināti iepriekš sazināties telefoniski ar sociālā darba speciālistu, lai vienotos par apmeklējuma laiku un veiktu pierakstu – kontaktinformācija.

Joprojām saglabājas iespēja dokumentus iesniegt attālināti:

  • nosūtīt pa pastu: Kareivjus iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt e-pastā: socialais.dienests@talsi.lv
  • izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv
  • atstāt pastkastītēs pie pilsētu un pagastu pārvaldēm ar norādi Sociālajam dienestam.

Iesnieguma veidlapa šeit.
Iesniegumā jānorāda vai pabalstu vēlas saņemt kasē, vai vēlas, lai to pārskaita uz kontu, norādot konta numuru.

Informācija pa tālruni 63221889, mob. 29357075