Par atbalsta pakām trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām personām

No 2019. gada 1. janvāra spēkā stājušies grozījumi 2014. gada 25. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.727 „Darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi.

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem piedāvā pārtikas pakas un higiēnas preču komplektus. Ceļš līdz ES pakām  INFOGRAFIKA

Palīdzības pakās ir ikdienā cilvēka pamatvajadzībām nepieciešamais: pārtika (piena pulveris, makaroni, milti, dažādi putraimi, eļļa, cukurs, gaļas konservi), saimniecības un higiēnas preces (ziepes, šampūns, zobu pasta, zobu birste, veļas mazgājamais līdzeklis, trauku mazgājamais līdzeklis), mācību piederumi (klades, burtnīcas, krāsas u. c.).

Kas var saņemt ES atbalsta paku?

Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības Sociālā dienesta izdotu izziņu:

  • par atbilstību trūcīgas personas statusam;
  • kas apliecina, ka persona (ģimene) nonākusi krīzes situācijā;
  • kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 EUR) ar Talsu novada Sociālā dienesta izdoto izziņu par atbilstību fonda saņemšanas nosacījumiem.
  • Ģimenēm, kurās aug bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas un higiēnas preču komplektus maziem bērniem.

Ko darīt, ja personai ir maznodrošinātās personas statuss, bet ienākumi ir lielāki par 242,00 eiro un nevar saņemt ES atbalsta paku?
Personai, kurai ir maznodrošinātas personas statuss, ir iespēja saņemt citus atbalsta veidus:

Maznodrošinātai personai/ģimenei, kuras ienākumi ir lielāki par 242,00 eiro, kura nevar saņemt ES atbalsta paku, tiek nodrošināti augstāk minētie atbalsta veidi, kā arī Sociālais dienests pēc personas sociālās situācijas un izvērtēšanas piesaista citus pieejamos resursus – sociālos pakalpojumus vai materiālo palīdzību, lai nodrošinātu pamatvajadzībām nepieciešamo personai, kura nonākusi grūtībās un saviem spēkiem krīzes situāciju nespēj atrisināt.