Par publiskajā vidē izskanējušo informāciju, kas saistīta ar Talsu novada Bāriņtiesas darbu

Laikrakstā “Latvijas Avīze”18. jūnija numurā publicēts Ilzes Kuzminas raksts “Bērni – vecāku un sistēmas salauztās rotaļlietas”. Tajā stāstīts par diviem bērniem, kuri šobrīd dzīvoja pie tēva Latvijā, bet pēc Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmuma nogādāti atpakaļ Anglijā, kur dzīvo viņu māte. Publikācijā izskanēja pretrunīga informācija par Talsu novada Bāriņtiesas darba un iesaistes kvalitāti šajā procesā.

Talsu novada Bāriņtiesā jūnija mēnesī vairākkārt ieradās bērnu tēvs ar ģimenes locekļiem un citām personām, kuri pauda neapmierinātību ar Bāriņtiesas darbu. Jūlija vidū Apvienotajā Karalistē notiks tiesas sēde, kurā lems par bērnu dzīvesvietas noteikšanu Latvijā vai Anglijā.

Lai izprastu situāciju, procesā iesaistītie Talsu novada Bāriņtiesas darbinieki Talsu novada pašvaldībai sniedza paskaidrojumus par institūcijas procesuālajām darbībām. Tuvākajās dienās notiks Talsu novada pašvaldības un Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu situāciju un lemtu par iespējām veikt neatkarīgu notikušā pārbaudi.

Saskaņā ar Bāriņtiesas likuma 5. panta 1. daļu un Ministru kabineta noteikumiem “Bāriņtiesas darbības noteikumi” 13. punktu, tiesības detalizēti iepazīties ar visiem lietas materiāliem ir konkrētā administratīvā procesa dalībniekiem, prokuroram un Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvim.

Talsu novada pašvaldība uzskata, ka šādā situācijā primāri ir jāaizsargā bērnu intereses, tāpēc neatbalsta bērnu privātās informācijas publiskošanu, un situācija ir jārisina atbilstoši likumdošanas un normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz ikvienu iesaistīto.

Talsu novada Bāriņtiesa ir vērsusies Valsts policijā un Datu valsts inspekcijā, lai attiecīgās institūcijas sniegtu vērtējumu par procesā iesaistīto pušu rīcību.

Atbilstoši likumdošanai pašvaldība nav tiesīga iejaukties citu institūciju darbībā un to pieņemtajos lēmumos, tāpēc Talsu novada pašvaldības pārstāvji tiksies ar Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvjiem, lai izvērtētu radušos situāciju.

Inita Fedko