Piešķir pabalstu bērnudārzu audzēkņiem

26. martā Talsu novada domes deputāti atbalstīja pabalsta ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā ieviešanu. To var saņemt visi Talsu novadā deklarētie bērni, kuri mācās no 1. līdz 12. klasē kādā no vispārizglītojošajām mācību iestādēm. 30. aprīļa domes sēdē deputāti paplašināja pabalsta saņēmēju loku.

Pieņemtais lēmums paredz, ka 15 eiro mēnesī atbalsts ārkārtējās situācijas laikā ēdināšanas izdevumu segšanai tiks nodrošināts arī pirmsskolas izglītības audzēkņiem.

Finansiālais pabalsts tiks piešķirts, ja:

  • pirmsskolas izglītības iestādes audzēknis ir no trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes;
  • ir dzimis 2013. gadā vai agrāk (t.i. obligātā sešgadīgo bērnu sagatavošana);
  • ir speciālās izglītības programmā vai ir bērns invalīds.

Pabalsts pirmskolas izglītības audzēknim tiek piešķirts laika periodā, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un pabalsts tiek aprēķināts par dienām, kurās audzēknis neapmeklē pirmskolas izglītības iestādi.

Lai minēto pabalsta veidu ģimene saņemtu, nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu. Tā ir pieejama elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē www.talsi.lv (šeit), kā arī izdrukāta katrā pilsētas un pagasta pārvaldē, arī Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā Kareivju ielā 7.

Aizpildītu iesnieguma veidlapu iespējams ielikt pie pārvaldēm esošajās pasta kastītēs, to var sūtīt pa pastu, to var aizpildītu un parakstītu ieskenēt vai parakstīt ar elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pastu socialais.dienests@talsi.lv.

Inita Fedko