Sociālā dienesta apmeklētāji no 10. jūnija tiks pieņemti klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni!

Lai pieteiktos uz vizīti, jāzvana Talsu novada Sociālā dienesta sava pagasta vai pilsētas sociālajam darbiniekam.

Kontaktinformāciju meklē šeit: Sociālā dienesta kontaktinformācija. Ja nav saprotams, kuram darbiniekam zvanīt, to var noskaidrot zvanot pa tālruni 29357075.

Apmeklētāju ievērībai:

  • Lūgums ierasties precīzi norādītajā laikā un kabinetā ieiet tad, kad tiek uzaicināts pieraksta kārtībā;
  • Līdzi obligāti jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai personas apliecībai (eID kartei);
  • Klientiem jau mājās jāsagatavo visi nepieciešamie dokumenti iesniegšanai dienestā;
  • Sociālā dienesta telpās aicinām ievērot 2 m distanci un ierasties sejas maskās;
  • Riska grupas personas un apmeklētājus ar elpceļu saslimšanas pazīmēm lūdzam no klātienes apmeklējuma atturēties.

Konsultācijas joprojām var saņemt attālināti, kā arī dokumentus var iesniegt attālināti. Ja konkrētā pabalsta piešķiršanai nepieciešams iesniegt izdevumus apliecinošus dokumentus, tad tos kopā ar iesniegumu ievieto pastkastītēs pie pilsētu un pagastu pārvaldēm ar norādi Sociālajam dienestam vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, e-pastā: socialais.dienests@talsi.lv.

Atgādinām, ka tiem klientiem, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un tā termiņš beidzas šī gada aprīlī, maijā vai jūnijā, statuss automātiski tiks pagarināts līdz 31. jūlijam. Šiem klientiem pagaidām Sociālajā dienestā klātienē NAV jāierodas.

Darbs Sociālajā dienestā notiks, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt dienestu klātienē!

Paldies par sapratni!