Talsu novada dome neatbalsta nodibinājuma “Talsu novada Krīžu centrs” likvidēšanu

Jau 17. februārī Talsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā tika skatīts jautājums par nodibinājuma “Talsu novada Krīžu centrs” turpmāko darbību. Nodibinājuma padome, ko pārstāvēja visi trīs Talsu novada Krīžu centra dibinātāji – nodibinājuma “Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs”, Latvijas Bērnu fonda un Talsu novada pašvaldības pārstāvji – bija lēmusi par Talsu novada Krīžu centra likvidēšanu. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, pašvaldības pārstāvja lēmums ir jāapstiprina domei. Talsu novada domes deputātu vairākums 27. februāra domes sēdē šādu pašvaldības balsojumu neapstiprināja.

6. februārī nodibinājuma “Talsu novada krīžu centrs” padomes sēdē dibinātāji lēma par tā likvidēšanu, bet 27. februāra domes sēdē Talsu novada domes deputāti Talsu novada pašvaldības balsojumu par centra likvidēšanu neapstiprināja.

Tuvākajā laikā turpināsies pārrunas starp visiem nodibinājuma dibinātājiem, lai saprastu situācijas tālāku risinājumu.

Inita Fedko