Biedrība “Talsu Pakalnu Sporta Klubs” īsteno LEADER projektu

Biedrības “Talsu Pakalnu Sporta Klubs” projekts “Sporta inventāra iegāde brīvā laika un sporta aktivitāšu attīstīšanai Talsu novadā” tiek īstenots biedrības „Talsu rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā „Publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstība, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai” .

Projekta ietvaros iegādātais inventārs:

  • Gaisa kompresijas zābaki un roku uzlikņu komplekts – 2 gab.;
  • Pulsometri Polar Vantage V – 4 gab.;
  • Pulsa mērītāju komplekts komandām Polar H10 heart rate sensor – 15 gab.;
  • Velosipēda pedāļu jaudas mērītājs – 4 gab.;
  • Skābekļa mērītājs (oksimetrs) – 3 gab.;
  • Apple ipad 6th gen 9.7 128gb Space planšete – 1 gab.;
  • Laktāta līmeņa noteikšanas ierīce, Lactate Plus Field Kit – 1 gab.

Projekta kopējās izmaksas ir 9 514,22 EUR, t.sk. publiskais finansējums 8 562.80 EUR, Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums 761.14 EUR. un Talsu Pakalna Sporta Kluba līdzfinansējums 19.28 EUR apmērā. Projekta Nr. 19-08-AL35-A019.2203-000011.

Ar iegādātā inventāra palīdzību biedrības komandas dalībnieki un Talsu novada Sporta skolas audzēkņi varēs sekot līdzi veselības stāvoklim slodzes apstākļos, kā arī pēc fiziskās slodzes veikt ķermeņa atjaunošanas procedūras.

Biedrība pateicas Talsu novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu projekta īstenošanā!

Biedrības “Talsu Pakalnu Sporta klubs” valdes priekšsēdētājs Kārlis Vanags