Aktuālā situācija SIA “AAS “Piejūra”” Tukuma pārkraušanas-šķirošanas stacijā

28. marta pēcpusdienā SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” pārkraušanas-šķirošanas stacijā (PŠS) Tukumā (Dienvidu ielā 1) izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izsaukumu uz notikuma vietu saņēma ap 16.30. Ugunsgrēka iespējamais cēlonis ir sausās zāles degšana uzņēmuma blakus esošajā teritorijā. Teritorijā dega sapresētie RDF (no atkritumiem iegūts kurināmais) atkritumi, ko bija plānots nodot pārstrādei. 29. martā ap 7.50 VUGD atklāto degšanu bija novērsis.

Ugunsgrēka radītie zaudējumi šobrīd tiek apzināti un tiks veikti aprēķini. Apsekojot Tukuma PŠS teritoriju, konstatēts, ka pilnībā iznīcināts sapresētās RDF materiāla (no atkritumiem iegūts kurināmais) ķīpas. Tehnika, iekārtas nav bojātas un ir darba kārtībā, arī aprīkojums nav bojāts. Konstatētie angāra bojājumi ir minimāli (angārs ir apdrošināts, šis jautājums tiek risināts, sadarbībā ar apdrošinātājiem).

Sadarbībā ar Valsts vides dienestu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tiks risināts jautājums par tālāko rīcību un izmaksām, kas saistītas ar sadegušo RDF materiālu.

Uzņēmuma vadība ir izstrādājusi un iepazīstinājusi darbiniekus ar veicamo darba plānu pēc ugunsgrēka. Vadība kopā ar finanšu nodaļu izvērtēs apmaksu apmēru par papildu darbu saviem darbiniekiem, kas pašaizliedzīgi piedalījās ugunsgrēka dzēšanas procesā.

31. martā ir uzsākts darbs pie teritorijas sakopšanas. Tiks atsākta arī iepakojuma šķirošana angārā.

No 1. aprīļa Tukuma PŠS atsāk darbu iepriekšējā režīmā, ievērojot uzņēmuma vadības noteiktos ierobežojumus vīrusa COVID-19 izplatībai, kas ir spēkā līdz 14. aprīlim. Stacijās un poligonā tiek apkalpoti tikai tie klienti, ar kuriem iepriekš ir noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu.

Nešķirotu sadzīves atkritumu un dalīti vāktā iepakojuma konteineru tukšošana nav pārtraukta un notiek atbilstoši esošajam grafikam, kā līdz šim.

 

Justīne Ilmane,
SIA “AAS “Piejūra””
sabiedrisko attiecību speciāliste