Atbalsta septiņas uzņēmējdarbības projektu idejas

Lai veicinātu Talsu novada ilgtspējīgu attīstību un sekmētu esošo uzņēmēju darbu un veicinātu cilvēku iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, Talsu novada pašvaldība rīko projektu konkursu “Dari Talsu novadam”. Tajā ir iespēja gūt pašvaldības līdzfinansējumu līdz pat 2500 eiro esošo vai jaunu ideju realizēšanai.

Šajā gadā uz pašvaldības atbalstu projektu konkursā “Dari Talsu novadam” pretendēja astoņi interesenti, no kuriem tika atbalstīti septiņi. Pašvaldības piešķirtais finansējums šiem mērķiem ir 15 262,48 eiro.

Atbalstīto pretendentu idejas ir dažādas: finansējums nepieciešams inventāra iegādei viesnīcas telpām, aprīkojuma iegādei restorāna vajadzībām, un telpas iekārtošanai makarūnu cepšanas meistarklasēm. Tāpat pašvaldības finansējums tiks izlietots tehnisko iekārtu iegādei un tūrisma mītņu iekārtošanai un atpūtas iespēju dažādošanai Talsu novadā.

“Dari Talsu novadam” ir iespēja ne tikai jaunajiem uzņēmējiem piesaistīt finansiālu atbalstu ar salīdzinoši nelielu birokrātisku slogu, bet arī pašvaldībai atbalstīt kopējās Talsu novada uzņēmējdarbības vides attīstību un augšupeju.

Inita Fedko