Biznesa inkubatorā uzņēmumi var gūt atbalstu izmaksām biznesa attīstībai

No 1.- 20. martam jaunie uzņēmumi (SIA vai IK) ir aicināti pieteikties inkubācijas programmai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Talsu biznesa inkubatorā.

Inkubācijai aicināti pieteikties uzņēmumi no Talsu, Dundagas, Rojas vai Mērsraga novada, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem.

Inkubācijā uzņēmums var saņemt 50% līdzfinansējumu dažādu sava biznesa attīstībai nepieciešamo izmaksu segšanai. Tās var būt tādas izmaksas kā, piemēram, ražošanas iekārtu iegāde, izejvielu vai izejmateriālu iegāde, grāmatvedība, telpu noma, dizaina pakalpojumi, mārketinga pakalpojumi (piemēram, izkārtnes, norādes, uzlīmes, bukleti, fotosesijas, video rullīši, reklāmas kampaņas, izstādes, facebook maksas reklāmas, sociālo tīklu uzturēšana, utt.), mājaslapu izstrāde, tehnoloģiskās konsultācijas, prototipu izstrāde, vizualizācijas, sertificēšana, laboratoriju izmaksas, u.c. Līdzfinansējuma saņemšana ir vienkārša un ātra, jo tā notiek inkubācijas līguma ietvaros. Līdzfinansējums ir grants jeb dāvinājums – tas nav jāatmaksā.

Pieteikumus par dalību inkubācijā var iesniegt klātienē LIAA Talsu biznesa inkubatorā Talsos, Kalna ielā 4, kā arī elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz liaa@liaa.gov.lv līdz 2020. gada 20. marta plkst. 23:59. Pieteikuma formu var atrast: http://www.liaa.gov.lv/lv/inkubatori .

6. martā LIAA Talsu Biznesa inkubatorā notiek Info diena, kurā visiem interesentiem stāstīsim par inkubatorā pieejamo atbalstu, kā arī par uzņemšanas kārtību inkubatorā.
Informācija par visiem LIAA Talsu biznesa inkubatoru semināriem un pasākumiem pieejama https://www.facebook.com/LIAATalsi . Visi interesenti gan par programmu, gan inkubatora pasākumiem, ir laipni aicināti sazināties ar inkubatoru pa tel. 28659444 vai e-pastu talsi@liaa.gov.lv .

Pašlaik LIAA biznesa inkubatoros visā Latvijā ir vairāk kā 600 dalībnieku inkubācijā un vairāk kā 1300 – pirmsinkubācijā. LIAA Talsu biznesa inkubatorā šobrīd ir 29 uzņēmumi inkubācijas programmā, un pirmsinkubācijas programmu 3 gadu laikā izgājuši jau 84 biznesa ideju autori. Talsu biznesa inkubatora dalībnieki ir, piemēram, SIA “Kuršu krogs”, SIA “Eleomar” un Ingas Ezergales kāzu kleitas, IK “Smuk’ dāvan’” garšvielas un čatniji, Sasmakas ezera kempingi “Ezermala” un “Dunduriņi”, palešu ražotne SIA “JJ koks” Dundagā, koka grīdu un apdares dēļu ražotājs SIA “Latsketch” Kaltenē, SIA “Loza un Loza” darba drošības pakalpojumi, SIA “Ceļojošais franču makarūns” cepumi, divi autoservisi un citi. Līdzfinansējam saviem dalībniekiem telpu nomas izmaksas, vienota vizuālā tēla izstrādi, grāmatvedības izmaksas, iekārtu un aprīkojuma iegādi, izejvielu un iepakojuma iegādi, un citas izmaksas, tādējādi dalībnieki ietaupītos 50% no šīm izmaksām var ieguldīt tālākā attīstībā.

Pirmsinkubācijas programma norit paralēli inkubācijas programmai un tā ir veidota fiziskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā pirmsinkubācijas programma dalībniekiem nodrošinām seminārus, apmācības un konsultācijas par sava uzņēmuma izveidošanu un attīstīšanu, aprīkotas darba telpas, kā arī vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā. Uzņemšana pirmsinkubācijā notiek nepārtraukti bez termiņu ierobežojumiem un tai nav kārtu. Interesentam nepieciešams vien aizpildīt pieteikumu, kas atrodams http://www.liaa.gov.lv/lv/inkubatori, un iesniegt to LIAA Talsu biznesa inkubatorā vai nosūtīt elektroniski uz talsi@liaa.gov.lv.

LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību Latvijas reģionos. LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

Papildu informācija:
LIAA Talsu biznesa inkubatora vadītāja
Dagmāra Dreiškena
Tālrunis: +371 28659444
dagmara.dreiskena@liaa.gov.lv
Inkubatori.magneticlatvia.lv