Labklājības ministrija aicina uz reģionālo diskusiju ciklu “Tu un sociālā uzņēmējdarbība: vai vajag?”

Septembrī Labklājības ministrija (LM) aicina ikvie­nu interesentu uz reģionālo diskusiju ciklu “Tu un sociālā uzņēmējdarbība: vai vajag?”. Diskusijas no­tiks piecās pilsētās – Liepājā, Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā un Rīgā.

Tajās varēs uzzināt aktuālo infor­māciju par sociālo uzņēmējdarbību, finansējuma saņemšanu, izprast nozares mītus un realitāti, kā arī dzirdēt sociālo uzņēmēju pieredzes stāstus un piedalīties praktiski radošajā nodarbībā “Iededz sevī sociālā uzņēmēja dzirksti!”.

LM pārstāvji diskusijās skaidros, kas ir un kas nav sociālā uzņēmējdarbība, kāda ir pašreizējā situācija un statistika par sociālajiem uzņēmumiem un kā­dus ieguvumus sniedz Sociālā uzņēmuma likums, kā arī to, kā iegūt sociālā uzņēmuma statusu un kā­das kļūdas gadās, pretendējot uz šādu statusu. Sa­vukārt attīstības finanšu institūcijas Altum pārstā­vis stāstīs par granta saņemšanas nosacījumiem, dalīsies ar ieteikumiem, kā sagatavot veiksmīgus finansējuma pieprasījuma projektus, un atklās bie­žāk sastopamās kļūdas finansējuma pieprasījuma projektos.

Lai pēc iespējas labāk izprastu sociālā uzņēmuma darbības specifiku, ikdienu un izzinātu šīs nozares būtiskās problēmas, katrā diskusijā varēs uzklau­sīt sociālā uzņēmēja pieredzes stāstu. Liepājā pie­redzē dalīsies sociālā uzņēmuma “Privātsākumsko­la”, Valmierā – zvanu centra “Sonido”, Daugavpi­lī – “Domus atbalsts”, Jelgavā – “Barboleta”, Rīgā – “Svaigi.lv” un “O smart Games” vadītāji.

Diskusiju dalībniekiem būs iespēja piedalīties prak­tiski radošajā nodarbībā “Iededz sevī sociālā uz­ņēmēja dzirksti!”, lai trenētos skaidri noformulēt un prezentēt publikai savu sociālā biznesa ideju. Nodarbību vadīs biedrības “ZINIS” vadītāja, bizne­sa trenere Vita Brakovska. Diskusijas noslēgsies ar kopīgām sarunām un debatēm, lai rastu atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem par sociālo uzņēmējdarbību. Diskusijas vadīs Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja Liene Reine ­Miteva.

Liepājā diskusija norisināsies 11. septembrī,

Valmierā – 13. septembrī,

Daugavpilī –18. septembrī,

Jelgavā – 20. septembrī,

Rīgā – 26. septembrī.

Rīgā notiekošā diskusija būs skatāma arī videotiešraidē Labklājības ministrijas tīmekļvietnē www.lm.gov.lv un sociālā tīkla Facebook lapā šeit. Dalība visās diskusijās ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties uz katru no diskusi­jām var, aizpildot tiešsaistes anketu šeit. Pieteikuma anketas un plašāka informācija par katru diskusiju pieejama šeit un LM Facebook lapā (šeit), sadaļā “Pasākumi”.

LM arī informē, ka no 14. līdz 18. oktobrim visā Lat­vijā ar dažādām aktivitātēm atzīmēs Sociālās uzņē­mējdarbības nedēļu, kurā 15., 16. un 17. oktobrī norisināsies Atvērto durvju dienas sociālajos uzņē­mumos, lai ikviens varētu iepazīties un izzināt klā­tienē, ko piedāvā un kā strādā sociālie uzņēmumi.