Talsu novada pašvaldība ar sadarbības partneriem Saldū un Lietuvā darbojas “Ieslēdz uzņēmējdarbību” režīmā

11. septembrī Rietavā (Lietuvā) Tūrisma un biznesa informācijas centrā notika noslēguma konference projektam “Veicināt uzņēmējdarbību reģionos, attīstot pārrobežas sadarbību” (BEE Lab). Tajā katrs projekta partneris iepazīstināja ar paveiktajiem darbiem, arī Talsu novada pašvaldība ar atjaunotajām kinoteātra “Auseklis” telpām un iegādāto aprīkojumu konferenču rīkošanai.

Talsi var lepoties, ka šajā projektā izdevās daļēji rekonstruēt kinoteātra “Auseklis” telpas, atjaunojot lielo zāli, un iegādāties tehnisko aprīkojumu, kas nodrošina dažādu semināru un konferenču prasības. Projekta laikā tika organizētas piecas konferences, ko ikviens varēja vērot arī internetvidē. Konferenču tēmas bija daudzveidīgas un pārdomātas, lai tās būtu saistošas pēc iespējas plašākai mērķauditorijai: par alternatīvajiem finanšu resursiem, aktualitātēm nodokļu jomā, vispārīgo datu aizsardzību, integrēto mārketingu un praktiskiem soļiem līdz eksporta pasūtījumam. Visu konferenču ieraksti atrodami Talsu novada “Youtube” kanālā.

9. un 10. septembrī Rietavā notika “PopUp Lab” darbnīca par tēmu “Sociālā uzņēmējdarbība”. Tai tika piesaistītas divas uzņēmējdarbības speciālistes no Zviedrijas Jenny Bergman un Josefine Olsson, kuras īsumā iepazīstināja ar savu pieredzi sociālās uzņēmējdarbības jomā. Dalībnieki tika sadalīti četrās grupās un katra grupa noslēguma konferences laikā 11. septembrī prezentēja savu biznesa ideju, akcentējot svarīgākās uzņēmējdarbības daļas.

Projekta “BEE Lab” mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību Rietavas, Talsu, Saldu, Kuldīgas un Liepājas pašvaldībās, nodrošinot labās prakses apmaiņu un attīstot kvalificētu uzņēmējdarbības atbalsta dalībnieku tīklu Latvijā un Lietuvā. “BEE Lab” ieviesīs piecus dažādus modeļus, piemēram, “PopUp Lab” (Rietava), “Biznesa skola jauniešiem” (Saldus), “Kafija ar ekspertiem” (Saldus), tematiski informatīvas tīmekļa konferences (Talsi). Tas veicinās uzņēmējdarbību attālos reģionos, izveidojot uzņēmumus vai paātrinot esošo biznesa attīstību, kā arī izveidos ekspertu tīklu, kas būs prasmīgs šo modeļu izmantošanā praksē. Visus modeļus apmeklēs uzņēmēji, eksperti un projekta partneri no visām partneru vietām. Modeļu ieviešanas laikā iegūtās zināšanas tiks apkopotas “BEE Lab Labās prakses grāmatā”, ko izstrādā partneri no Klaipēdas. Grāmata un pētījums par uzņēmējdarbības vidi Ziemeļrietumu Lietuvā un Dienvidrietumlatvijā kalpos kā rīks ekspertu tīklam uzņēmējdarbības veicināšanai attālos reģionos arī pēc projekta īstenošanas.

Inga Bumbule,
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas uzņēmējdarbības koordinatore