Valsts ieņēmuma dienesta statistikas dati par piešķirtajiem dīkstāves pabalstiem

Ārkārtas situācijas laikā arī Talsu novada uzņēmēji vērsušies Valsts ieņēmumu dienestā, lai saņemtu finansiālu atbalstu. Lai labāk izprastu Talsu novada uzņēmēju situāciju, Valsts ieņēmumu dienests sniedza statistikas datus par piešķirtajiem dīkstāves pabalstiem un nodokļu samaksas termiņu pagarinājumiem.

Līdz 2020. gada 27. aprīlim Valsts ieņēmumu dienestā ir saņemti:

 • 49 iesniegumi (par vairākiem taksācijas periodiem) no 37 darba devējiem (t.sk. 4 mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem) par 190 darba ņēmējiem, no tiem:
  • 23 gadījumos (t.sk. vienā gadījumā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam) pieņemts lēmums par dīkstāves pabalsta piešķiršanu, aprēķinot dīkstāves pabalstu 17,7 tūkst. EUR apmērā 79 darba ņēmējiem;
  • 20 gadījumos (t.sk. 2 gadījumos mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem) pieņemts lēmums par dīkstāves pabalsta nepiešķiršanu. Pārsvarā atteikuma iemesls – krīzes skartais darba devējs iepriekšējo sešu mēnešu periodā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 eiro apmērā.
  • 6 gadījumos (t.sk. vienā gadījumā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam) nav vēl pieņemts lēmums;
 • 28 iesniegumi (par vairākiem taksācijas periodiem) no 24 pašnodarbinātajām personām (t.sk. 8 mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem), no tām:
  • 15 gadījumos (t.sk. 7 gadījumos mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem) pieņemts lēmums par dīkstāves pabalsta piešķiršanu, aprēķinot dīkstāves pabalstu 6,3 tūkst. EUR apmērā;
  • 12 gadījumos (t.sk. 2 gadījumos mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem) pieņemts lēmums par dīkstāves pabalsta nepiešķiršanu. Pārsvarā atteikuma iemesls – pašnodarbinātā persona 2019. gada pēdējo divu ceturkšņu periodā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas deklarējusi mazāk nekā vidēji 20 eiro apmērā mēnesī;
  • vienā gadījumā nav vēl pieņemts lēmums.
 • 33 nodokļu maksātāju (t.sk. 3 fizisko personu) iesniegumi ar lūgumu piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu, no tiem:
  • vienam nodokļu maksātājam ir atteikts piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu, jo parāds izveidojies un nav maksāts ilgu laiku pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas;
  • 9 nodokļu maksātājiem iesniegumi ir izskatīšanas procesā;
  • viens nodokļu maksātājs iesniegumu ir atsaucis;
  • 22 nodokļu maksātājiem sniegts atbalsts saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju par kopējo summu 74,0 tūkst. EUR, t.sk.:

 

Informāciju sagatavoja:
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu kontroles pārvalde