Valsts ieņēmumu dienesta atbalsts

Lai operatīvi reaģētu uz COVID-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām sekām un sniegtu atbalstu nozarēm, uzņēmumiem un to darbiniekiem, šī gada 20. martā ir pieņemts vienots likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Tas paredz virkni atbalsta pasākumu nodokļu jomā uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem, ko turpmāk nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests.

Likuma normas piemērojamas no ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīža – 12. marta.

Pieejamie atbalsta pasākumi:

  1. Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana;
  2. Dīkstāves pabalsti uzņēmumu darbiniekiem;
  3. Dīkstāves pabalsti pašnodarbinātajiem un autoratlīdzības saņēmējiem, mikrouzņēmumiem;
  4. Gada pārskatu iesniegšanas termiņa pagarināšana;
  5. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi;
  6. PVN pārmaksas atmaksa;
  7. Padziļinātās sadarbības programma un tās dalībnieki;
  8. Atbalsts atsevišķiem produktiem (atbalsts dezinfekcijas līdzekļu ražošanai un alkoholisko dzērienu tirdzniecība attālināti)

Detalizēta informācija par atbalsta iespējām, norādes uz iesniegumiem un konkrētajiem normatīvajiem aktiem:

https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19

Informācija par atbalsta iespējām:

67120020 – VID atbalsta tālrunis COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem

 VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”