Veikta aptauja, lai noskaidrotu Covid-19 ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Talsu novadā

Talsu novada pašvaldība veica aptauju uzņēmēju vidū, lai noskaidrotu iespējamo Covid-19  ietekmi uz Talsu novada ekonomisko situāciju. Tika izsūtītas ap 300 aptaujas anketu un saņemtas 63 respondentu atbildes. Iegūtie dati liecina: uzņēmēji sekas jau izjūt un izjutīs arī vēlāk.

Aptaujā pārstāvēti dažādu nozaru uzņēmējdarbība: pakalpojumu sniedzgšana (32%), ražošana (21%), tirdzniecība (14%), būvniecība (13%), tūrisms (9%), lauksaimniecība (8%) un mežsaimniecība (3%).

Lielākā daļa respondentu atzīst, ka esošā ārkārtējā situācija valstī ir ietekmējusi veicamā darba apjomu. 30% darba apjoms ir samazinājies kritiski, 21% darbība ir praktiski apstājusies, bet 27% darba apjoms ir samazinājies tikai nedaudz. Visbūtiskākais darba apjoma samazinājums vērojums pakalpojumu sniegšanas jomā, tāpat tas izjūtams tūrismā, ražošanā, tirdzniecībā.

Talsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības koordinatore Inga Bumbule pēc iegūtajiem datiem secina, ka situācija uzņēmējdarbībā šobrīd ir gana atšķirīga. Ir uzņēmējdarbības veidi, piemēram, būvniecības un lauksaimniecības nozares, kas tik ļoti neizjūt darba apjoma samazināšanos, savukārt citi ar to saskaras izteikti.

“Aptaujā optikas un zoopreču tirdzniecības pārstāvji norādījuši, ka darba apjoms ir samazinājies kritiski vai darbība ir praktiski apstājusies. Tāpat ir apstājusies svētku dekoru, koka izstrādājumu un suvenīru ražošana. Apjoms ir samazinājies kritiski kosmētikas ražošanā, vienā no metālapstrādes ražotnēm un mīksto mēbeļu ražošanā. Uzņēmumi, kas norādījuši, ka apjoms ir samazinājies nedaudz, darbojas pārtikas ražošanas nozarē, tomēr arī šeit ir uzņēmumi, kas izjūt būtisku eksporta apjoma samazināšanos,” pastāstīja I. Bumbule.

Ar negatīvajām sekām saskaras pakalpojumu sniedzēji reklāmas, ēdināšanas, ārstniecības, izdevējdarbības, grāmatvedības ārpakalpojumu un auto remontu jomā. Izklaides pasākumu tehniskā nodrošinājuma pakalpojuma sniedzējs un pieaugušo izglītības uzņēmums ir norādījis, ka darbība ir praktiski apstājusies.

Talsu novada uzņēmējdarbību negatīvi ietekmē valstī noteiktie ierobežojumi, kas strauji samazinājuši klientu skaitu, jo atcelti dažādi pasākumi un svētki, tāpat ir problēmas ar izejmateriālu piegādēm, cilvēki ievēro piesardzību un izvēlas šobrīd nogaidīt, nevis izmantot uzņēmēju piedāvātās preces un pakalpojumus.

“Izmaiņas skārušas gan uzņēmumus, gan to darbiniekus. Ir darbinieki, kuri izņem ikgadējos atvaļinājumus, citos uzņēmumos samazināts darbinieku skaits, vēl citos – darbs notiek attālināti. Ir arī apmaksātas dīkstāves gadījumi,” procesu iezīmēja uzņēmējdarbības koordinatore. Arī nākotnes prognozes uzņēmēji neredz labvēlīgas. Lielākā daļa no tiem paredz papildu apjoma krišanos, bezdarba pieaugumu un pat maksātnespējas iestāšanos.

Lai kaut nedaudz atvieglotu uzņēmēju ikdienu, Talsu novada dome ir noteikusi citu nekustamā īpašuma nodokļa trīs ceturkšņu maksājumu termiņu: to iespējams izdarīt līdz 16. novembrim. Tāpat pašvaldība ir gatava piešķirt nomas maksas atlaides uzņēmējiem, kuri izmanto pašvaldības telpas, ja tie atbilst valsts definētajiem kritērijiem. Savukārt lai mudinātu novada iedzīvotājus atbalstīt vietējos uzņēmumus un ievērot sociālo distancēšanos, pašvaldība ir apkopojusi tos uzņēmumus, kas nodrošina preču piegādi dzīvesvietā. Tāpat Talsu novada pašvaldība turpina iesākto projektu realizēšanu, tādā veidā dodot iespēju uzņēmējiem piedalīties iepirkumu konkursos un iegūt pasūtījumus, tā nodrošinot darba apjomu.

Uzņēmējiem tiek nodrošināta plaša un noderīga informācija pašvaldības tīmekļvietnē www.talsi.lv/uzņēmējiem.

Šobrīd valsts nodrošina vairākus atbalsta mehānismus, piemēram, dīkstāves pabalstu izmaksu un kredītbrīvdienu iespējas iegūšanu. Par valsts sniegto atbalstu vairāk var uzzināt fm.gov.lv.

Inita Fedko