Talsu novads iegūs jaunu ārstniecības speciālistu

Jau vairākus gadus Talsu novada pašvaldība nodrošina studenta un ārstniecības speciālista stipendijas piešķiršanu. Tas ir gan finansiāls atbalsts jaunajiem speciālistiem, gan veids, kā tos piesaistīt darbam Talsu novadā. 2. decembrī Talsu novada pašvaldībā tika parakstīts trīspusējs līgums par pašvaldības stipendijas piešķiršanu jaunai ārstniecības speciālistei – radioloģei – diagnostei Agnesei Aniņai.

A. Aniņa atzīst, ka nezina kādēļ izvēlējusies tieši radioloģiju, taču zina vienu, ka ne dienu nenožēlo izdarīto izvēli darboties tieši šajā jomā.

Šajā gadā Talsu novada dome apstiprināja stipendiju piešķirt diviem kandidātiem: Agnesei Aniņai (ārstniecības speciālista stipendija radiologa-diagnosta specialitātes iegūšanai vienas minimālās mēnešalgas apmērā laika periodā no 1.10.2019. līdz 30.09.2022.) un Armandam Baltušam (ārstniecības speciālista stipendija traumatologa, ortopēda specialitātes iegūšanai vienas minimālās mēnešalgas apmērā laika periodā no 1.10.2019. līdz 30.09.2023). A. Baltušs no savas stipendijas ir nolēmis atteikties.

Sadarbojoties ar SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, Talsu novada pašvaldība šogad papildināja iepriekš noteikto atbalstāmo ārstniecības specialitāšu klāstu, tas ir: internists, ķirurgs, neirologs, anesteziologs – reanimatologs, traumatologs, pediatrs, nefrologs, radiologs – diagnosts, neatliekamās medicīnas ārsts un ģimenes ārsts. Arī nākamajā gadā tiks pārskatīts atbalstāmo specialitāšu klāsts, lai Talsu novads varētu piesaistīt nepieciešamos speciālistus.

Jau 2015. gadā Talsu novada dome apstiprinājusi saistošos noteikumus “Par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu”. Tie paredz divu pašvaldības stipendiju piešķiršanu: studenta stipendiju – tiek piešķirta Talsu novadā deklarētam studentam Latvijas valsts akreditētas bakalaura studiju programmas vai profesionālās augstākās izglītības programmas iegūšanai; ārstniecības speciālista stipendiju – tiek piešķirta studentam, sākot ar 4. kursu, kurš apgūst Latvijas valsts akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā vai ārstam – rezidentam, kurš ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi specialitātes iegūšanai saskaņā ar Latvijas valsts akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā.

Inita Fedko