Talsu slimnīcā saņemts dāvinājums tehnisko palīglīdzekļu bāzes uzlabošanai

16. jūnijā Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiālē (turpmāk – Slimnīca) tika saņemts dāvinājums NewIcon 30 l baltas atkritumu tvertnes 25 gab. no uzņēmuma SIA ”BRABANTIA LATVIA”.

Pateicoties dāvinājumam, Slimnīcā tiks uzlabota tehnisko palīglīdzekļu bāze, proti tiks nodrošinātas papildus atkritumu tvertnes Slimnīcas nodaļās.

Slimnīcā atkritumu tvertnes tiek marķētas speciālam mērķim, lai šķirotu darbības rezultātā radušos atkritumus, kuri iedalāmi šādās grupās (atbilstoši MK noteikumiem Nr.353):

 • bīstamie atkritumi:
  • asi priekšmeti (piemēram, adatas, šļirces, skalpeļi, saplēsts medicīniskais aprīkojums no stikla);
  • infekciozi atkritumi (atkritumi, kas satur vai var saturēt mikrobus, vīrusus, parazītus, sēnītes, piemēram, mikrobioloģiskie atkritumi, atkritumi, kas satur asinis vai citus ķermeņa šķidrumus, atkritumi no stingra izolācijas režīma palātas, atkritumi no infekciozas personas palātas, kas rada inficēšanās risku darbiniekiem vai citām personām);
  • anatomiski atkritumi (piemēram, cilvēka ķermeņa daļas, orgāni vai šķidrumi, atkritumi, kas rodas operāciju laikā);
  • citotoksisku un citostatisku medikamentu atkritumi;
  • nekvalitatīvas vai nederīgas zāles, kuras netiek atdotas atpakaļ piegādātājiem;
  • bīstamas ķīmiskās vielas saturoši atkritumi (piemēram, laboratorijas reaģenti, fotorūpniecības procesu atkritumi, nederīgi vai nevajadzīgi dezinfekcijas līdzekļi, atkritumi, kas satur smagos metālus, – salauzti termometri, asinsspiediena mērīšanas aparāti);
 • sadzīves atkritumi;
 • videi kaitīgo preču atkritumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli (piemēram, bateriju un akumulatoru atkritumi, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi).

Atkritumu šķirošanai ir būtiska nozīme ārstniecības iestādes ikdienas darbā, lai vide kurā strādā darbinieki un ārstējas pacienti būtu droša un sakopta.

Pateicamies SIA ”BRABANTIA LATVIA” par atbalstu medicīnas personālam!

Viola Grinvalde
SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
Galvenais sabiedrisko attiecību speciālists
Tel. 63620982
viola.grinvalde@ventspils.lv