Uzlabos trīs ģimenes ārstu apstākļus

Talsu novada pašvaldība ir piesaistījusi Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu, lai vairākās novada teritorijās sakārtotu veselības aprūpes infrastruktūru. Tas ir viens no veidiem, kā vietējiem iedzīvotājiem nodrošināt ģimenes ārsta pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietām, kā arī veids, kā piesaistīt ģimenes ārstus strādāt arī lauku reģionā.

Projektā „Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Talsu novadā” plānots Lībagu, Virbu un Laucienes pagasta teritorijā esošo ģimenes ārstu prakses vietās nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojuma pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru Pētera Bleses, Sarmītes Baltās un Evijas Sporānes ģimenes ārsta praksēs.

Šajās ģimenes ārsta praksēs tiks veikti iekštelpu atjaunošanas darbi, nodrošināta vides pieejamība un iegādātas mēbeles.

Kopējās projekta izmaksas plānotas 30 000 eiro apmērā, no kā 85% ir ERAF finansējums, tas ir, 25 500 eiro, Valsts budžeta dotācija paredzēta 9% apjomā vai 2700 eiro, savukārt no pašvaldības būs nepieciešams līdzfinansējums 6% apmērā, kas ir 1800 eiro.

Šobrīd objektiem izstrādātas apliecinājuma kartes un tiks izsludināts iepirkumu konkurss atjaunošanas darbiem.

Inita Fedko