Aizvadīta Civilās aizsardzības komisijas sēde

16. martā Talsu novada pašvaldībā notika Civilās aizsardzības komisijas sēde. Tajā tika skatīts jautājums par Talsu, Dundagas, Mērsraga novadā Covid – 19 ierobežojošo pasākumu veikšanu.

Civilās aizsardzības komisijas sēde pulcēja plašu speciālistu loku, tā ļaujot saprast būtiskākās tendences Covid – 19 ierobežošanā.

Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadi rīkojas atbilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumiem, tos pielāgojot specifiskajām situācijām. Visas pašvaldības stingri ierobežo apmeklētāju pieņemšanu klātienē: pamata funkcijas tiek pildītas, izmantojot sazināšanās iespējas attālināti.

Civilās aizsardzības komisija atbalsta visu novadu rīcību ieviestajā ārkārtas situācijā un aicina iedzīvotājus ievērot visus noteiktos ierobežojumus, kā arī lūdz būt saprotošiem par šajā brīdī sagādātajām neērtībām.

Ārkārtas situācija pašvaldībās un valsti kopumā ir aktualizējusi vairākas kopīgas problēmas: kā sniegt atbalstu uzņēmējiem situācijās, kad tie nevar nodrošināt darbiniekiem līdzšinējo darba slodzi un atalgojumu, kur iegādāties atbilstošus dezinfekcijas līdzekļus, kā efektīvāk nodrošināt atbalstu sociāli neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām.

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes locekle Kristīna Bidzāne informēja, ka Talsu filiālē neviena persona nav griezusies ar aizdomām par saslimšanu ar Covid – 19. Slimnīca nepieciešamības gadījumā ir gatava pārkārtot esošo darba organizāciju, ja saslimšana ar šo vīrusu tiktu konstatēta arī tur. Ir izstrādāts rīcības plāns, kas ietver arī esošo tehnisko un cilvēkresursu izvērtējumu.

Valsts un pašvaldības policija regulāri dodas reidos, lai pārliecinātos, kā iedzīvotāji un uzņēmēji ievēro valstī noteikto aktivitāšu ierobežojumus.

Arī Pārtikas un veterinārais dienests, Veselības inspekcija, Valsts meža dienests, Valsts vides dienests ikdienas darbā ir ieviesuši izmaiņas, koncentrējoties uz pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Inita Fedko