Apstiprināti atbalsta mehānismi krīzes skartajiem uzņēmumiem

Lai mazinātu vīrusa Covid-19 izplatību ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un nodrošinātu atbalstu krīzes skarto nozaru darba devējiem un viņu darbiniekiem dīkstāves periodā, 24. martā Ministru kabinets apstiprināja krīzes skarto nozaru sarakstu un atbalsta nosacījumus nodarbināto algas izmaksai uzņēmuma dīkstāves periodā. Atbalsta instrumentus piedāvā arī Attīstības finanšu institūcija “ALTUM” – garantijas banku kredītu brīvdienām un apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem.

Dīkstāves pabalsts

24. martā Ministru kabinets apstiprināja krīzes skarto nozaru sarakstu un atbalsta nosacījumus nodarbināto algas izmaksai uzņēmuma dīkstāves periodā. Tuvākajās Ministru kabineta sēdēs plānots lemt par atbalsta mehānismu citiem dīkstāvē esošajiem uzņēmumiem, kas strādā nozarēs ārpus apstiprinātā saraksta.

Latvijā Covid-19 negatīvo ietekmi uz ekonomiku sākotnēji vistiešākā veidā izjūt transporta, tūrisma un viesmīlības nozare, izklaides, izmitināšanas un ēdināšanas nozares, kā arī izglītības sektors. Ministru kabineta apstiprinātais atbalsta mehānisms attieksies uz kopumā 40 nozarēm.

Atbalsta mehānisms paredz izmaksāt dīkstāves pabalstu šo 40 krīzes visvairāk skarto nozaru uzņēmumu darbiniekiem, ja uzņēmuma ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā ir samazinājušies vismaz par 50%, salīdzinot ar 2019. gada martu. Dīkstāves pabalsts tiks izmaksāts 75% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par pēdējo sešu mēnešu periodu pirms ārkārtas situācijas vai atbilstoši par darbinieka faktiski deklarētajiem datiem pēdējos sešos mēnešos, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi. Ar dīkstāves pabalstu paredzēts kompensēt neizmaksātās darba algas, sākot ar 14. martu. Dīkstāves pabalsts netiks aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, krīzes skarto nozaru darba devējam jāiesniedz pieteikums Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS).  VID jāvēršas darba devējam, nevis pašam darbiniekam.

Dīkstāves pabalsta piešķiršanai darba devējam VID EDS jāiesniedz noteiktas formas iesniegums. To VID izskatīs piecu darba dienu laikā un, izpildoties Ministru kabineta noteikumos noteiktiem kritērijiem, dīkstāves pabalstu pārskaitīs uz darba devēja iesniegumā norādīto darbinieku kontiem kredītiestādēs vai pie maksājumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.

Darba devēju sarakstu, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu, VID publicēs savā tīmekļa vietnē.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā uzņēmēji var zvanīt uz īpaši šim nolūkam izveidoto Valsts ieņēmumu dienesta atbalsta tālruni COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem 67120020 (tālrunis darbosies darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no 8.15 līdz 17.00, bet piektdienās no 8.15 līdz 8.15-15.45), kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.

Ekonomikas ministrija pašlaik turpina darbu pie atbalsta instrumentiem, kas būs vērsti uz komersantu atbalstu ekonomiskās darbības atjaunošanai.

Vairāk informācijas šeit!

“ALTUM” atbalsta instrumenti


Uzņēmēji no 25. marta var pieteikties “ALTUM” atbalsta programmām. Atbalsta instrumenti paredz iespēju pieteikties garantijām banku kredītu brīvdienām, kas ļaus bankām atlikt pamatmaksājumu summas uz laiku līdz diviem gadiem, un apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem ar atvieglotiem nosacījumiem, kas paredzēti uzņēmējiem, kuriem būtiski samazinājies darbības apjoms. Garantijas banku kredītu brīvdienām un krīzes apgrozāmie līdzekļi paredzēti tikai vīrusa Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem.

Kredītu garantijām paredzēts finansējums 50 miljonu eiro apmērā, kas ļaus bankām restrukturizēt aizdevumus par kopējo summu, kas pārsniedz 700 miljonus eiro. Tikmēr apgrozāmo līdzekļu programma aizdevumos uzņēmumiem, kuriem šā brīža krīzes apstākļos mazinājušies ikdienas darbības nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi,  piešķirs kopumā 200 miljonus eiro.

“ALTUM” zvanu centrs darbosies katru darba dienu no 9.00 līdz 18.00. Tā tālrunis ir 26655309, bet e-pasts papildu jautājumiem: info@altum.lv.

Zvanu centrs konsultē tikai par “ALTUM” piedāvātajām atbalsta programmām. Par citiem atbalsta veidiem saistībā ar Covid-19 iespējams sazināties pa vienoto diennakts tālruni 8345.