Higiēnas ieteikumi iedzīvotājiem

Video, iekopējot zemāk norādīto saiti – “Roku mazgāšana no baciļiem pasargā efektīvāk kā bahilas”.

https://www.youtube.com/watch?v=Tt0NkKQjs08

Video, iekopējot zemāk norādīto saiti – “Kā pareizi mazgāt rokas”.

https://www.youtube.com/watch?v=Jv_r5QdW5RA