Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā noteikti ierobežojumi:

 • Pārtraukt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, izņemot:
  • neatliekamo medicīnisko un akūto palīdzību, tai skaitā nepieciešamos izmeklējumus un konsultācijas;
  • ģimenes ārsta sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus;
  • vakcinācijas pakalpojumus, izveidojot atsevišķas plūsmas bērniem un pieaugušajiem;
  • veselības aprūpes pakalpojumus mājās;
  • zobārstniecības pakalpojumus akūtos un neatliekamos gadījumos.
  • pakalpojumus, lai nodrošinātu terapijas nepārtrauktību – ķīmijterapija, bioloģiskie medikamenti, orgānu aizstājējterapija, staru terapija, dienas stacionāra pakalpojumi hematoloģijā, metadona aizvietojošā terapija, kā arī pacientiem, kuriem jāturpina vai jāpabeidz stacionāri neatliekamā kārtā uzsākta ārstēšana;
  • onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas rezultātā var iestāties invaliditāte;
  • pakalpojumus “Zaļā koridora” ietvaros;
  • veselības aprūpes pakalpojumus saistībā ar šādu slimību grupu ārstēšanu – onkoloģija; HIV/AIDS; tuberkuloze; psihiatrija; lipīgās ādas slimības un seksuāli transmisīvās slimības; traumatoloģija;grūtnieču aprūpi;
  • akūtās un subakūtās rehabilitācijas pakalpojumus personām, kurām šī pakalpojumu atlikšana var radīt invalidizācijas risku vai darbaspēju zaudēšanu, tai skaitā bērniem, kuriem rehabilitācijas pakalpojumu atlikšana saistīta ar ievērojamu funkcionēšanas traucējumu pasliktināšanos.
 • Pacientu ar hroniskām saslimšanām veselības aprūpi iespēju robežās nodrošinās attālināti.
 • Ambulatoros konsilijus organizēs bez pacienta līdzdalības. Ja konsilijs nevar pieņemt lēmumu bez pacienta līdzdalības, tad konsilija vadītājs ir atbildīgs par konsilija organizēšanu ar pacienta klātbūtni, ievērojot nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus.
 • Ārstniecības iestādes līdz 2020. gada 14.aprīlim neveiks pacientu pierakstu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai.
 • Veselības inspekcija veiks noteikto prasību ievērošanas uzraudzību.