Sociālā dienesta nodrošinātie pakalpojumi ārkārtas situācijas apstākļos

Sociālais dienests ir apkopojis nodrošināto pakalpojumu veidus ārkārtas situācijas apstākļos.

Sociālās palīdzības veidsRīcība
 

Pabalstu izmaksa kasēs

Jebkura pabalstu izmaksa kasēs tiek pārtraukta  līdz ārkārtas situācijas atcelšanai valstī. Aicinām ikvienu personu izmatot iespēju pabalstu saņemt  norēķinu kontā! Jautājumu var risināt, telefoniski sazinoties ar Sociālo dienestu.

Pabalstu iesniegumu pieejamība klientiem un to iesniegšanaIesniegumu pieejamība elektroniski tīmekļvietnēs:

www.talsi.lv

www.latvija.lv

Iesniegumu pieejamība klātienē Sociālajā dienestā un pilsētu un pagastu pārvaldēs speciāli paredzētā vietā pie ieejas.

Iesniegumu iesniegšana pastkastītēs pie pilsētu un pagastu pārvaldēm ar norādi Sociālajam dienestam un Bāriņtiesai vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, e-pastā: socialais.dienests@talsi.lv

*Iesniegumi tiek pieņemti arī brīvā formā.

Klientu saziņaiElektroniski: e-pasts: socialais.dienests@talsi.lv

Kontaktu informācija: www.talsi.lv

Trūcīgās personas pabalstu garantēto minimālo ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšana un dzīvokļa pabalsta saņemšana

Ikviena pabalsta izmaksa tiks veikta tikai personas norēķinu kontā līdz tiks atcelta ārkārtas situācija valstī.

Statusu piešķiršana

Esošiem klientiem: trūcīgā vai maznodrošinātā statuss tiks pagarināts  automātiski, un izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Klienti, kuri Sociālajā dienestā vēršas pirmo reizi: persona, kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā vēršas attālināti (izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē). Pašvaldības sociālais dienests valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbauda iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņem lēmumu par atbilstošā statusa noteikšanu vai atteikumu to noteikt, vai par atbalstu krīzes situācijā.

Pabalsti norēķinu kontosPabalstu izmaksa norēķinu kontos notiek bez izmaiņām.

Klientu
apsekošanas dzīvesvietās

 

 

Tiek pārcelta līdz brīdim, kamēr tiks atcelta ārkārtas situācijas valstī.

Naktspatversme

Turpina uzņemt klientus, ievērojot papildu drošības pasākumus. Papildu informācija, kas būs nepieciešama par klientu, tiks iegūta no Sociālā dienesta.

 

Ievietošana pansionātos

Nepieciešams iesniegums ar lūgumu ievietot pansionātā un  ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, izziņā OBLIGĀTI jābūt norādītam, ka persona nav bijusi riska zonā, ko valsts ir noteikusi sakarā ar koronavīrusu COVID -19 izplatību, kā arī nav bijusi tiešā saskarē ar personām, kuras atradušās ārvalstīs vai kurām konstatēta saslimšana ar koronovīrusu COVID-19, dokumentus var ieskenēt un nosūtīt elektroniski uz e-pastu: socialais.dienests@talsi.lv vai dokumentu ievietot pastkastēs pie pilsētu un pagastu pārvaldēm ar norādi Sociālajam dienestam un Bāriņtiesai.

“Labo lietu lāde”

Stabu ielā 6 Talsos

Slēgta līdz brīdim, kamēr tiks atcelta ārkārtas situācija valstī.
Higiēnas pakalpojumu centri

Stabu ielā 6 Talsos un “Zvirgzdu pansija”, Laidzes pagastā

Slēgti līdz brīdim, kamēr tiks atcelta ārkārtas situācija valstī.
Dienas centrs pensionāriem un invalīdiem

Lielajā ielā 27 Talsos

Darbība pārtraukta līdz brīdim, kamēr tiks atcelta ārkārtas situācijas valstī.
Sociālo darbinieku konsultācijas klātienēTiek atceltas līdz brīdim, kad tiks atcelta ārkārtas situācijas valstī.