AKTUALIZĒTA INFORMĀCIJA: uzzini par ierobežojumiem Talsu novadā vienuviet!

12. martā Latvijā izsludināta ārkārtas situācija līdz 14. aprīlim, kas paredz būtiskus ierobežojumus līdzšinējā iedzīvotāju ikdienas dzīvē, arī iestāžu un pakalpojumu sniedzēju darba organizācijā. Ārkārtas situācija 7. aprīlī pagarināta līdz 12. maijam. Arī Talsu novadā ir ieviesti dažādi piesardzības pasākumi, lai mazinātu vīrusa Covid- 19 izplatīšanās riskus.

Ierobežojumi Talsu novadā līdz 12. maijam

Talsu novada pašvaldības administrācija un pilsētu un pagastu pārvaldes (informācija papildināta 7.04.2020)

 • Talsu novada administratīvajā centrā Kareivju ielā 7 Talsos ir stingri ierobežota klientu apkalpošana klātienē. Problēmu risināšana iespējama, sūtot informāciju elektroniski pasts@talsi.lv vai zvanot pa tālruni 63232110; 26398234.
  Kāpnes abos ēkas korpusos iedzīvotāju plūsmai ir slēgtas, bet nepieciešamie pakalpojumi nodrošināti attālināti, tikai galējās nepieciešamības gadījumā tiekoties klātienē.
 • No 19. marta visas Talsu novada pilsētu un pagastu pārvaldes apmeklētājiem ir slēgtas. Jautājumu risināšana iespējama, vēršoties pie attiecīgo pārvalžu vadītājiem telefoniski vai elektroniski. Kontakti pieejami šeit.
 • No 19. marta slēgta Talsu novada pašvaldības centrālā kase un kases pilsētu un pagastu pārvaldēs. Norēķinus iespējams veikt internetbankā. Pašvaldības kontu numuri pieejami šeit (izvēlēties pamata budžeta veidu).
 • Talsu novada pašvaldības Licencēšanas komisija neizsniegs licences līdz 12. maijam paredzētajiem pasākumiem.
 • Mainīts Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņš, paredzot, ka visu trīs ceturkšņu nodokļa samaksa jāveic līdz 16. novembrim.
 • Atceltas Talsu novada domes deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem pilsētu un pagastu pārvaldēs.
 • 26. martā Talsu novada domes deputāti apstiprināja grozījumus Talsu novada pašvaldības nolikumā, lai komiteju un domes sēdes varētu notikt attālināti. Talsu novada domes komiteju un domes sēdes apmeklētājiem būs slēgtas līdz ārkārtas stāvokļa valstī atcelšanai.
 • Dzimtsarakstu nodaļa līdz 12. maijam reģistrēs tikai dzimšanas un miršanas faktus, un laulību reģistrācija notiks tikai jaunlaulāto un liecinieku klātbūtnē. Iesniegumus laulību reģistrācijai pieņems tikai elektroniski: parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un iesūtītus e-pastā dzimtsaraksti@talsi.lv . Dzimtsarakstu nodaļā ir arī mainīts apmeklētāju pieņemšanas laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai  9. 00 – 12. 00 un 13. 00 – 15. 00 un piektdienās 9. 00 – 12. 00.
 • Talsu novada Pašvaldības policijas iecirkņi Talsos un Sabilē apmeklētājiem ir slēgti. Izbraukumi uz izsaukumiem tiek nodrošināti, iesniegumus var ievietot pie Pašvaldības policijas iecirkņu ēkām izvietotajās pasta kastītēs vai iesūtīt elektroniski. Jautājumu risināšana iespējama, sazinoties ar atbildīgajiem speciālistiem. Kontaktinformācija šeit.
 • No 26. marta analīzes, lai pārliecinātos, vai persona ir inficēta ar Covid-19, var nodot arī Talsos, Talsu sporta hallē K. Mīlenbaha ielā 32a. Līdz 5. aprīlim 71 persona analīzes nodevušas Talsos.
 • 2. aprīlī 7684 sejas aizsargmaskas un 760 respiratori tiks piegādāti Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu ģimenes ārstiem, mājas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, feldšerpunktos un zobārstniecībās strādājošajiem.
 • Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiāles vadītājs Andris Veršāns informēja, ka līdz 3. aprīlim Talsu novadā nav vērojams būtisks bez darba palikušo reģistrēto cilvēku skaita pieaugums. Patlaban Nodarbinātības valsts aģentūras Talsu filiālē ir reģistrēti aptuveni 1200 personu, kas ir vidējais skaits arī līdz šim.

Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot iespēju atvieglot jautājumu risināšanu un iesniegt iesniegumus elektroniski. To var ērti izdarīt, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.  Lietošanas instrukcija šeit. Veidlapas pieejamas Talsu novada pašvaldības mājaslapā šeit.

 Kultūra un sports (informācija papildināta 6.04.2020.)

 • 31. martā XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteja paziņoja, ka jūlijā plānotie dziesmu un deju svētki pārcelti uz 2021. gadu no 5. līdz 10. jūlijam.
 • Talsu novada domes Izglītības un kultūras komitejā deputāti vienojās par kultūras un sporta pasākumu atcelšanu līdz 31. jūlijam, bet par to vēl lems Talsu novada domes sēdē 16. aprīlī. Uz nākamo Izglītības un kultūras komiteju tiks sagatavots izvērtējums, kurus pasākumus pārcelt uz citiem datumiem, bet kurus šogad ir jāatceļ.
 • Vienlaicīga pulcēšanās pieļaujama tikai diviem cilvēkiem, ievērojot divu metru distanci. Izņēmums ir ģimenes locekļu pulcēšanās, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā, un pulcēšanās darba vietās, ja amata pienākumus nav iespējams veikt attālināti.
 • Aizliegti visi publiskie svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumi, tai skaitā arī naktsklubos un diskotēkās. Aizliegtas arī sapulces, gājieni, piketi un reliģiskās darbības pulcējoties.
 • Apmeklētājiem slēgti kultūras un tautas nami, brīvā laika pavadīšanas centri, sporta halles un zāles, sporta stadioni Talsos un bērnu rotaļu laukumi pilsētās, skeitparki.
 • Apmeklētājiem slēgti Talsu novada tūrisma informācijas centri Talsos, Sabilē un Valdemārpilī. Pakalpojumi nodrošināti attālināti. Kontaktinformācija pieejama šeit. Talsu novada tūrisma informācijas centrs sestdienās ir slēgts, un pakalpojumi nav pieejami arī attālināti.
 • Talsu novada bibliotēkas nodrošina grāmatu apmaiņu tikai tad, ja to iespējams izdarīt bez tiešā kontakta. Detalizētāka kārtība šeit. Ikvienam ir iespēja izmantot interneta resursus latviešu, krievu un angļu valodā bez maksas (šeit)
 • Apmeklētājiem slēgts Talsu novada muzejs un kinoteātris “Auseklis”.
 • Lai samazinātu komunālo pakalpojumu izmaksas, novada kultūras un sporta centros ir samazināta siltumapgādes padeve. Tā kā no 13. marta sporta kompleksi ir apmeklētājiem slēgti, tad ir sarucis arī ikdienas elektroenerģijas un ūdens patēriņš. Samazinājušās arī ikdienas saimniecības preču izmaksas.
 • Sporta kompleksos tiek veikti nelieli remontdarbi, ko šobrīd ir ērti paveikt, jo telpas nav noslogotas.

Izglītība un interešu izglītība (informācija papildināta 7.04.2020)

 • No 23. marta līdz 12. maijam Talsu novada izglītības iestādēs mācības process notiek attālināti.
 • Izglītības un zinātnes ministrija Talsu novada pašvaldībai nodevusi bezatlīdzības lietošanā 46 viedtālruņus un planšetes. Izglītības iestādes tās nodevusi skolēniem, kuriem nav iespēju piedalīties attālinātajā mācību procesā, jo trūkst tehniskā aprīkojuma.
 • No 1. marta iedzīvotājiem netiek aprēķinātas soda un kavējumu naudas par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem izglītojamajiem līdz mēnesi pēc ārkārtas situācijas valstī atcelšanai. Aprēķinātās soda un kavējuma naudas, kas aprēķinātas līdz 1. martam, netiks dzēstas.
 • Valsts centralizētie svešvalodu eksāmeni pārcelti uz laiku no 12. līdz 15. maijam. Valstī radušās diskusijas par to, vai un kādā kārtībā šajā gadā tiks organizēta centralizēto eksāmenu kārtošana.
 • Pirmsskolas izglītības iestādēs vecākiem katru dienu jāiesniedz apliecinājums, ka ne bērns, ne ģimenes locekļi nav bijuši ārvalstīs un nav saskārušies ar personām, kas 14 dienu laikā bijušas ārvalstīs. Apliecinājums pieejams arī elektroniski šeit. 7. aprīlī Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs ieradušies 118 bērni. Bērnudārzi tiek dezinficēti, iestādēs pieejama medicīnas māsa, tiek nodrošināta ēdināšana.
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki dodas ikgadējos atvaļinājumos, lai varētu nodrošināt, ka vasarā strādās vairāk iestāžu. Šis pakalpojums vasarā varētu būt vairāk nepieciešams nekā iepriekš bija plānots, jo daudzi no vecākiem atvaļinājumu spiesti izņemt jau tagad.
 • Pārtraukta dažādu pulciņu un kolektīvu, arī mūzikas, mākslas un sporta skolas programmas apgūšana. Atcelti mēģinājumi, treniņi, skates.
 • Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā aizliegta pulcēšanās, un brīvā laika pavadīšana iestādē nav iespējama. Tas attiecas arī uz citiem jauniešu centriem.
 • Talsu novada Sporta skolā atcelts nodarbību grafiks, nenotiks plānotās sacensības un došanās uz tām. Treniņu process pārtraukts arī Talsu ledus hallē.
 • No 13. marta netiek aprēķināta maksa par bērnu dalību interešu izglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā, jo nodarbības un mācības ir pārtrauktas. Atsevišķi pedagogi nodrošina nodarbības attālināti.

Sociālā aizsardzība (informācija papildināta 26.03.2020.)

 • Apmeklētājiem slēgts pansionāts “Lauciene”.
 • Slēgts Dienas centrs senioriem.
 • Slēgti publiskie veļas mazgāšanas punkti.
 • Talsu novada pašvaldība aicina cilvēkus, kuri šobrīd atrodas karantīnā vai pašizolācijā vai kuriem nav iespēju sarūpēt sev pārtiku, sazināties ar Sociālo dienestu. Nepieciešamības gadījumā iedzīvotājiem šādās situācijās tiks piegādāta krīzes pārtikas paka. Zvanīt pa tālruni 29357075 vai rakstīt e-pastā tatjana.kuzmuka@talsi.lv.
 • Talsu novada pašvaldība aicina sazināties ar Sociālo dienestu ikvienu vientuļu pensionāru vai ikvienu cilvēku, kurš nonācis krīzes situācijā un kuram nepieciešama palīdzība. Tiks meklēti risinājumi krīzes situācijām.
 • Pabalstu izmaksa, ņemot vērā, ka slēgtas kases, tiks nodrošināta, iepriekš sazinoties.
 • Sociālā dienesta informācija par pakalpojumiem ārkārtas situācijā pieejama šeit.
 • Talsu novada dome izmaksās pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā ģimenēm, kurās ir vispārizglītojošās skolas audzēknis un kuras ir deklarējušās Talsu novadā. Pabalsta apmērs vienam skolēnam ir 15 eiro mēnesī, tas tiks izmaksāts no 1. līdz 12. klases audzēkņiem, neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju (detalizētāka informācija šeit).

SIA “Talsu namsaimnieks”(informācija papildināta 23.03.2020.)

 • SIA “Talsu namsaimnieks” apmeklētājiem ir slēgts. Uzņēmums aicina klientus jautājumus risināt attālināti, izmantojot iespēju sazināties ar darbiniekiem e-pastos vai telefoniski. Darbinieku kontaktinformācija ir pieejama šeit.
 • Apturēta ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana un maiņa.
 • Atceltas plānotās sapulces.
 • Uzņēmums klientiem neaprēķinās maksājumu nokavējuma procentus līdz ārkārtas stāvokļa atcelšanai.
 • Iedzīvotājiem, ja ir interese, ir iespējams pieteikties daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu sanitārās kopšanas pasākumiem – dezinfekcijai. Tas tiks darīts, saņemot pieprasījumu no daudzdzīvokļu mājas pārstāvja (mājas vecākā).

SIA “Talsu ūdens”

 • SIA “Talsu ūdens” apmeklētājiem ir slēgts. Uzņēmums aicina klientus iespēju robežās jautājumus risināt attālināti, sazinoties pa tālruni 63222216 vai elektroniski info@talsuudens.lv.
 • Slēgta kase. Maksājumus var veikt internetbankā (maksājuma mērķī norādīt precīzu rēķina numuru) un kasēs veikalā “Maxima”, līdzi ņemot rēķinu drukātā formā (komisijas maksa 0,50 eiro)
 • Klientiem, kuri maksājumus veic uzņēmuma kasē, rēķina maksāšanas termiņš pagarināts.
 • Tehnisko dokumentu, atļauju saskaņošana, avārijas situāciju pieteikšana iespējama, sazinoties pa tālruni 63222216 vai 28332263.
 • Apturēta ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana un maiņa.
 • Skaitītāju rādījumus nebūs iespējams ziņot klātienē.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” (informācija papildināta 20.03.2020.)

 • SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “PIEJŪRA”” biroji Rīgas ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā un Anša Lerha-Puškaiša ielā 6, Talsos, Talsu novadā nodrošinās klientu apkalpošanu attālināti, sniedzot konsultācijas telefoniski vai ar e-pastu starpniecību, kā arī nodrošinās līgumu slēgšanu attālināti (ja iespējams) saziņai izmantojot e-pastu.
 • Pārtraukta pakalpojumu sniegšana poligonā “Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā; pārkraušanas-šķirošanas stacijās Jūrmalā, Tukumā, Kandavā un Rojā (izņēmums juridiskas personas, ar kurām iepriekš noslēgti līgumi).
 • Makulatūras vākšanas konkurss “Palīdzēsim kokiem!” pagarināts līdz 30. aprīlim.

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”(informācija papildināta 1.04.2020.)

 • SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Ventspilī Dzemdību nodaļā pārtraukti pacientu apmeklējumi, kā arī nav atļauts dzemdībās piedalīties pavadošajām personām (tai skaitā dzemdētājas partnerim, dūlai, mātei, draudzenei).
 • Sūtījumus pacientēm iespējams nodot, piezvanot pie Dzemdību nodaļas ieejas durvīm. Ierobežojumu laikā Dzemdību nodaļā atceltas arī lekcijas topošajiem vecākiem. Vairāk informācijas slimnīcas mājas lapā vai zvanot pa tālruni 63624404.
 • Atceltas plānveida operācijas stacionārā un ambulatorās pacientu pieņemšanas.
 • Valstī iespējams saņemt neatliekamo medicīnisko un akūto palīdzību, tai skaitā nepieciešamos izmeklējumus un konsultācijas; ģimenes ārsta sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus; vakcinācijas pakalpojumus, izveidojot atsevišķas plūsmas bērniem un pieaugušajiem; veselības aprūpes pakalpojumus mājās; zobārstniecības pakalpojumus akūtos un neatliekamos gadījumos; pakalpojumus, lai nodrošinātu terapijas nepārtrauktību; onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas rezultātā var iestāties invaliditāte; pakalpojumus “Zaļā koridora” ietvaros; veselības aprūpes pakalpojumus saistībā ar šādu slimību grupu ārstēšanu – onkoloģija; HIV/AIDS; tuberkuloze; psihiatrija; lipīgās ādas slimības un seksuāli transmisīvās slimības; traumatoloģija; grūtnieču aprūpi; akūtās un subakūtās rehabilitācijas pakalpojumus personām, kurām šī pakalpojumu atlikšana var radīt invalidizācijas risku vai darbaspēju zaudēšanu, tai skaitā bērniem, kuriem rehabilitācijas pakalpojumu atlikšana saistīta ar ievērojamu funkcionēšanas traucējumu pasliktināšanos.
 • Ārstniecības iestādes līdz 14. aprīlim neveiks pacientu pierakstu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai.

Ievērībai! (informācija papildināta 6.04.2020)

Ja esi bijis ārvalstīs vai saskarsmē ar kādu, kurš atgriezies ārvalstīm, tad obligāta ir 14 dienu karantīnas ievērošana. Spēkā ir pārējie, līdz šim noteiktie, drošības un aizsardzības pasākumi. Gadījumos, kad netiks ievēroti visi minētie drošības pasākumi, tiks piemērota atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība.

No 17. marta slēgta starptautiskā pasažieru kustība – personām un transportlīdzekļiem aizliegts pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām gan pierobežā, gan Eiropas Savienības ārējā robežā. Kravu plūsma tiek saglabāta un nodrošināta.

Informāciju par cilvēkiem, kuri atgriezušies no ārvalstīm, bet ir aizdomas par pašizolācijas neievērošanu, var iesniegt Valsts policijā pa tālruni 110 vai Talsu novada pašvaldības policijā šeit vai pa tālruni 26132701.

Šobrīd Pašvaldības policija vairāk saņem ziņojumus par sociālās distancēšanās neievērošanu, par pulcēšanos. Ir stājušies spēkā jauni soda apmēri, tie ir daudz bargāki: par epidemioloģisko prasību neievērošanu fiziskām personām sods būs līdz 2000 eiro, bet juridiskām personām – līdz 5000 eiro. Vairāk informācijas par šī brīža Pašvaldības policijas darbu šeit.

Pašvaldības policija pastiprināti dodas reidos pa novada teritoriju, pārbaudot situāciju sporta infrastruktūrā, bērnu rotaļu laukumos.

Inita Fedko