Vecākiem jāpārrunā ar bērniem ierobežojumu ievērošana

Ārkārtējā situācija Latvijā pagarināta līdz 12. maijam, kas nozīmē, ka līdz šim laikam paliek spēkā visi līdz šim Talsu novadā ieviestie ierobežojumi. 29. martā Ministru kabinets pieņēma stingrākus sociālās distancēšanās nosacījumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatīšanos. Tie paredz, ka vienlaicīga pulcēšanās iespējama divām personām, ievērojot divu metru distanci. Izņēmums ir ģimenes locekļi, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā, un cilvēki, kuri dodas uz darbu, jo pienākumus nevar veikt attālināti.

Šobrīd Talsu novada Pašvaldības policija saņem aizvien vairāk iedzīvotāju ziņojumus par gadījumiem, kad līdzcilvēki neievēro pulcēšanās ierobežojumus. Līdz 8. aprīlim Pašvaldības policija bija izteikusi mutiskus brīdinājumus par noteikumu neievērošanu 27 personām. Pēdējā laikā ir pieaudzis arī sīkā huligānisma pārkāpumu skaits, ko paveic jaunieši.

Talsu novada Pašvaldības policija jau ir informējusi, ka ikdienā vērojama bērnu un jauniešu pulcēšanās sabiedriskās vietās, neievērojot noteiktos ierobežojumus. Tomēr arī uz bērniem un jauniešiem attiecas visi valstī noteiktie ierobežojumi, tai skaitā nepulcēšanās vairāk par divām personām.

Lieldienu brīvdienu laikā Pašvaldības policija pastiprinātā režīmā strādās kopā ar Valsts policiju, lai novada teritorijā nodrošinātu sabiedrisko kārtību.

Obligāto nosacījumu ievērošanu uzrauga Valsts policija, Pašvaldības policija un arī Veselības inspekcija. Par noteikumu neievērošanu var tikt piemērots administratīvais sods, kas fiziskām personām ir līdz pat 2000 eiro.

Talsu novada Pašvaldības policija aicina vecākus pārrunāt valstī pieņemtos ierobežojumus un esošo situāciju ar bērniem, lai izvairītos no situācijām, kad tiek pārkāpti sociālās distancēšanās noteikumi, kā arī citas uzvedības normas!

Talsu novada pašvaldība aicina sociālās distancēšanās noteikumus ievērot gan vecākiem, gan arī viņu bērniem!

Inita Fedko